praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Omdat het slecht gaat met het zeebaarsbestand gelden voor deze vissoort enkele bijzondere beperkingen.

Recreatieve visserij
Voor de recreatieve visserij met hengels geldt het volgende: van 1 januari tot 1 juli 2017 mag een sportvisser bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit hebben. De zogenoemde "baglimit" is dus 0. Vanaf 1 juli 2017 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn dan de minimummaat van 42 cm.

Het is altijd verboden zeebaars te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vis was.
 
De baglimit en het fileerverbod gelden ook voor de binnenwateren die in open verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts.
 
Bovenvermelde zeebaarsmaatregelen gelden ook voor recreatieve visserij met staand want.
Voor alle vormen van recreatieve visserij geldt dat verkoop van vis verboden is.

Let op: er wordt streng op deze regels gecontroleerd.