Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Ons eigen viswater de Stok ....
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
GBV 1945 - 2020 bestaat 75 jaar

Waterschap Brabantse Delta is op 6 juni 2017 gestart met baggerwerkzaamheden op verschillende locaties in Roosendaal. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Roosendaal.

De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober afgerond. De baggerwerkzaamheden voorkomen wateroverlast in de bebouwde kom en geven planten en dieren een betere leefomgeving.
Aanpak

Aannemingsbedrijf Van der Lee uit Bruchem voert het werk in opdracht van het waterschap en de gemeente uit. Vooruitlopend op het baggerwerk maait het waterschap de watergangen en vinden er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is. Ter bescherming van de vissen worden geïsoleerde vijverpartijen afgevist. Het baggeren gebeurt voornamelijk vanaf het water met een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Op enkele locaties laadt een kraan de baggerspecie direct vanuit de watergang op vrachtwagens. Deze vervoeren het slib vervolgens naar stortlocaties. In het kader van de baggerwerkzaamheden worden ook alle grote waterbuizen die watergangen en vijvers met elkaar verbinden, gereinigd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Resultaat

Bij baggeren verwijdert het waterschap een sliblaag van de waterbodem. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

Locatie

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats op verschillende locaties in Roosendaal. Onder andere de waterpartijen in het Burgemeester Coenenpark, wijk Westrand, wijk Vrouwenhof en de watergangen in de wijken Dijkwetering, D-E Bergen en J.F. Vlekkestraat worden gebaggerd. Daarnaast wordt het Kletterwater gebaggerd en de watergangen Rissebeek, Nieuwe Rissebeek, Molenbeek en Lange Watergang.

Periode

De werkzaamheden starten op 6 juni 2017. Naar verwachting is het werk eind oktober 2017 klaar. Van 24 juli t/m 6 augustus liggen de werkzaamheden stil in verband met de bouwvakvakantie. Hieronder vindt u een maandplanning van de baggerwerkzaamheden per locatie.

Te baggeren traject

Periode baggerwerkzaamheden

Waterpartij Parklaan

juni

Waterpartij Jan Vermerlaan

juni

Waterpartij Gerard ter Bochstraat

juni

Omloop Bakkersberg

juni - juli

Dijkwetering

juni - juli en september

Krampenloop

juni - september

Waterpartij Vrouwenhof

Juli - augustus

Bakkersberg

juli - september

Molenbeek

augustus

Kletterwater

augustus

D-E Bergen

augustus

Rissebeek

augustus - september

Nieuwe Rissebeek

augustus - september

J.F. Vlekkestraat

september


Wat merkt u ervan?

Het baggeren kan in de directe omgeving lichte geluids- en stankoverlast veroorzaken. De planning van de baggerwerkzaamheden is afgestemd op de verwerkingslocaties waar de baggerspecie naar toe wordt gebracht. De baggerspecie is niet overal van dezelfde kwaliteit waardoor de baggerspecie naar verschillende verwerkingslocaties wordt getransporteerd. Hierdoor kunnen de watergangen niet altijd aaneengesloten worden gebaggerd en komen we soms vaker bij een watergang terug. De aannemer houdt tijdens de baggerwerkzaamheden inloopmomenten in een mobiele keet. Op donderdagen tussen 14:00 uur en 15:00 uur kunt u hier voor al uw vragen en opmerkingen over de baggerwerkzaamheden terecht. De locaties van de keet zijn tijdens de onderstaande periodes te bezoeken:


A.    Bergkristaldijk - 5 juni t/m 7 juli

B.    Mozartlaan - 10 julit/m 21 juli

C.    Elisadonk - 14 augustus t/m 1 september

D.    Pootlaan - 4 september t/m 13 oktober