praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om voor 2018 weer nachtvisvergunningen uit te gaan geven voor de Stokvijver.

Dit is gedaan om tegemoet te komen aan de wens van vele karpervissers van GBV. Nachtvissen wordt hier dus weer toegestaan onder de bekende voorwaarden. Dit overigens uitsluitend voor leden van GBV (en leden van Philips en de Puitaal die in het bezit zijn van een bewijs van visrecht).
De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,- per lidmaatschapsjaar (1 jan. t/m 31 dec.)
Leden die in het bezit wensen te komen van dergelijke vergunning dienen dit aan te geven bij de betaling van de jaarlijkse contributie. Ook tijdens de praatavond op 29 november in het Dijksteeke, Dijkcentrum te Roosendaal,
zijn deze vergunningen van 19.30 - 21.00 uur te verkrijgen tegen contante betaling.