Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Ons eigen viswater de Stok ....
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
GBV 1945 - 2020 bestaat 75 jaar

Er verschijnt nog 2x per jaar een nieuwsbrief op onze website. In maart verscheen de eerste nieuwsbrief voor 2019. Bijgaand de nieuwste activiteiten en contributieregeling voor 2020.


 


                                                     
Nieuwsbrief november 2019


FEESTAVOND GBV

Op zaterdag 18 januari 2020

organiseert GBV weer

haar jaarlijkse feestavond

in de feestzaal van Sieben Squash,
            de Stok 4, Roosendaal

Aanvang 20.00 uur

Programma:

- Ontvangst met bakje koffie of thee
- Huldiging kampioenen GBV van 2019
- Rustige achtergrondmuziek
- GRATIS enkele consumptiebonnen
- GRATIS buffetje

Ieder lid van GBV is met partner of introducee van harte welkom.

In verband met de organisatie van deze avond gaarne even vooraf een berichtje dat u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen:     

                            e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                           
tel. 0165 – 540095 of 06-46535597.

              

_______________________________________________________________________________________


GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!

GBV maakt steeds meer gebruik van e-mail om de leden te benaderen in verband met te houden activiteiten, waaronder deze nieuwsbrief. Vandaar ons verzoek om uw e-mail adres aan ons door te geven. Stuurt u aub een mailtje naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam en adres.
LET OP: CONTRIBUTIE GEWIJZIGD!!!


Afdracht gelden aan SN en SZN per 2020 verhoogd

Zoals u wellicht bekend moeten wij, als aangesloten vereniging, een afdracht betalen
per lid. Voor SN was dit € 14,00 (wordt € 15,00) en voor SZN was dit € € 7,00 (wordt € 8,00).
Door de verhoging van deze afdrachten zijn wij genoodzaakt om onze contributies aan te
passen. Alleen de contributie voor de 2e vispas en jeugdvispas blijft gelijk. Deze worden n.l.
ook niet verhoogd bij SN en SZN. Door een extra verhoging van € 0,50 per lid kunnen we
de prijsindex enigszins indekken.


Geen ledenkaarten meer

Er zullen vanaf heden geen aparte ledenkaarten van GBV meer worden verstrekt. Uw VISPAS
is voortaan uw bewijs van lidmaatschap (alleen met logo van GBV).


Alle Roosendaalse wateren in de vispas

Het is de bedoeling dat alle wateren in Roosendaal, die nu onder de RHA vallen, worden
ingebracht in de VISPAS. Dit geldt ook voor de wateren van GBV, met uitzondering van de
Stokvijver. Hierdoor komt ook de RHA vergunning te vervallen. De nieuwe regels en voorwaarden
zult u ter zijner tijd kunnen vinden in de wijzigingenlijst van de vispas en in de app visplanner.


Contributie-regeling GBV 2020

De contributie voor 2020 is, met goedkeuring van de leden tijdens de afgelopen
jaarvergadering, verhoogd met € 2,50.

a.         senioren vanaf 14 jaar                                                                                              € 37,50
b.         senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)                                  € 18,00
c.         65+ met vispas                                                                                                         € 32,50
d.         65+ met 2e vispas (lid andere vereniging)                                                               € 13,00
e.         jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                                           € 17,75
f.          jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas                                                                      € 10,00
g..        Nachtvisvergunning Stokvijver                                                                                 € 13,00


Portokosten zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vergunningen.


Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.


Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.

Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste week van november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven. U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.

Betalen met acceptgiro (geen acceptgiro’s meer bijgeleverd)

Vanaf heden zullen er geen acceptgiro’s meer worden aangemaakt. U kunt dus nog uitsluitend contant betalen of internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843 tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.

 

Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie,
IBANrek. nr. BE03733038165284 Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).

Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.
LET OP: vanaf 1-1-2020 zullen wij het lidmaatschap van deze bank opzeggen zodat u vanaf
dan niet meer via deze bank kunt betalen.
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik maken van automatische incasso betaling.

Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij de volgende hengelsportwinkelier:
K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal
U ontvangt dan een tijdelijke vispas + alle verenigingsvergunningen.. Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2018 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier dan betaalt u een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).


Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit hebben. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel. 0165 – 512564.
Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.

Nachtvisvergunningen Stokvijver


Er worden voor 2020 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is onlangs genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-. Tevens is hierbij het gebruik van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen is 35. Huidige vergunninghouders hebben als eerste recht op een nieuwe vergunning.. Vergunningen die niet worden verlengd worden in eerste instantie verstrekt aan leden die op de wachtlijst staan. Hierna kan men zich weer in laten schrijven op de nieuwe wachtlijst.Praatavond in buurthuis Dijksteeke op woensdag 27 november

Op deze dag zal er weer een praatavond worden gehouden in het Dijksteeke, Dijkcentrum 131,
Roosendaal. Aanvang 19.30 uur. Er staat weer een bakje koffie klaar en er kan weer gezellig
worden bijgekletst over diverse onderwerpen die ter tafel komen.
Tijdens deze avond is het tevens weer mogelijk om de nieuwe vergunningen van GBV af te halen
tegen contante betaling (tot 21.30 uur). Ook zijn de nieuwe lijsten van viswateren 2020 (dikke
boekje) hier gratis af te halen.


Bootwedstrijden GBV 2020

In 2020 worden er 6 bootwedstrijden georganiseerd.

Eendracht II (vanaf Bergse Diepsluis)         11 januari, 7 november, 28 november en 12 december. 
MS THEO (vanaf Vlissingen)                           23 mei en 10 oktober
Vertrek om 8.00 uur        

Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Kees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir).


75 JARIG JUBILEUM GBV IN 2020

De aangestelde feestcommissie is druk doende om een programma te maken voor de feeste-
lijkheden omtrent het 75 jarig jubileum van GBV. Een datum kunt u alvast noteren in uw
agenda: zaterdag 26 september 2020. Dit is n.l. de datum waarop de officiele zaken, zoals
receptie en feestavond, zullen plaatsvinden. Houdt u de website van GBV, maar ook de plaatse-
lijke media, goed in de gaten. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

RHA wordt opgeheven

Momenteel zijn we druk bezig om de Roosendaalse Hengelsport Agglomoratie, opgericht in
1982, op te heffen. Er ligt een verzoek bij de gemeente om de visrechten over te dragen
aan GBV. Wij op onze beurt zullen deze wateren in gaan brengen in de landelijke Vispas.
Iedere bezitter van een vispas mag dan dus in deze wateren vissen. Dit betekent dus ook
dat de RHA vergunning zal gaan verdwijnen.

Jaarboekje 2020 zal verschijnen in maart 2020

Hierin het gehele jaarprogramma van GBV voor het jaar 2020.