praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Er verschijnt nog 2x per jaar een nieuwsbrief op onze website. Dit ter vervanging van ons eerdere
clubblad de Verklikker. In maart verscheen de eerste nieuwsbrief voor 2018. Bijgaand de nieuwste activiteiten
en contributieregeling voor 2019.


 


                                                     
Nieuwsbrief november 2018


FEESTAVOND GBVOp zaterdag 12 januari 2019

organiseert GBV weer

haar jaarlijkse feestavond

in de feestzaal van Sieben Squash,
            de Stok 4, Roosendaal

Aanvang 20.00 uur

Programma:

- Huldiging kampioenen GBV van 2018

- Rustige achtergrondmuziek
         - GRATIS enkele consumptiebonnen
         - GRATIS buffetje

Ieder lid van GBV is met introducee van harte welkom.

In verband met de organisatie van deze avond gaarne even vooraf een berichtje dat u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen:     

                             e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                            
tel. 0165 – 540095 of 06-46535597.
              


GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!


GBV maakt steeds meer gebruik van e-mail om de leden te benaderen in verband met te houden activiteiten, waaronder deze nieuwsbrief. Vandaar ons verzoek om uw e-mail adres aan ons door te geven. Stuurt u aub een mailtje naar:


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
met vermelding van uw naam en adres.
GBV is op zoek naar voorzitter  en secretaris

In april dit jaar is onze voorzitter Jan Verschuren overleden. Hierdoor is er binnen het
bestuur van GBV een vacature ontstaan. Voorlopig heeft Rene van Caulil deze taak erbij
genomen en is nu dus waarnemend voorzitter en secretaris. Hij heeft echter reeds geruime
tijd geleden aangegeven uiterlijk in 2020 te zullen stoppen als secretaris.
Daarom zijn we nu dringend op zoek naar zowel een voorzitter als secretaris. Liefst zo
spoedig mogelijk zodat een opvolger nog tijdig kan worden ingewerkt.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat zowel online
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
als telefonisch 0165 – 540095 / 06-46535597

Praatavond in buurthuis Dijksteeke op  woensdag 28 november

Op deze dag zal er weer een praatavond worden gehouden in het Dijksteeke, Dijkcentrum 131,
Roosendaal. Aanvang 19.30 uur. Er staat weer een bakje koffie klaar en er kan weer gezellig
worden bijgekletst over alle onderwerpen die ter tafel komen.
Tijdens deze avond is het tevens weer mogelijk om de nieuwe vergunningen van GBV af te halen
tegen contante betaling (tot 21.30 uur).
Ook zijn de nieuwe lijsten van viswateren 2019 (dikke boekje) hier gratis af te halen.


Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN 2019

 De eerste bootwedstrijd wordt in 2019 reeds gevist op zaterdag 19 januari.
De overige data zijn: 11 mei, 12 okt., 2 nov. en 30 november.
Het vertrek is telkens om 8.00 uur vanuit de Bergse Diepsluis met de de Eendracht II. 

Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Cees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir).

Extra bootvisdag op de Westerschelde vanuit Vlissingen

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert GBV een extra bootvisdag op de Westerschelde
vanuit Vlissingen. Tegen gereduceerde prijs kunnen leden van GBV hieraan deelnemen.
Opgave bij R. Voet (06-25334523) of C. Brouwers (0165-512564). Let op: vol is vol.

Afschaffing zeevispas

Met ingang van 1 januari 2019 zullen er geen zeevispassen meer worden uitgegeven. Leden
die in 2018 nog wel in het bezit waren van een zeevispas krijgen nu een vispas voor de prijs
van een zeevispas. Dit geldt alleen voor 2019. Daarna is men de volle prijs verschuldigd.

Prijsuitreikingen clubcompetities GBV dit jaar weer tijdens feestavond

De beker- en prijsuitreiking van de diverse clubcompetities zal dit keer weer plaatsvinden
tijdens de jaarlijkse feestavond op zaterdag 12 januari 2019.
Contributie-regeling GBV 2019

De contributie voor 2019  blijft gelijk aan het afgelopen jaar. Dit ondanks de verhoging
afdrachten aan SN en SZN. De zeevispas wordt per 1-1-2019 afgeschaft.

a.         senioren vanaf 14 jaar                                                                                           € 35,00
b.        
senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)                        € 18,00
c.         65+ met vispas                                                                                                        € 30,00
d.        
65+ met 2e vispas/zeevispas (lid andere vereniging)                                       € 13,00
e.         jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                                      € 17,75
f.          jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas                                                                € 10,50
g..        Nachtvisvergunning Stokvijver                                                                            € 13,00

Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vergunningen.

Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.

Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste week van november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven. U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.

Betalen met acceptgiro

Voor leden die geen incasso-opdracht hebben afgegeven hebben we een acceptgiro beschikbaar. Deze zal  worden bijgesloten bij deze nieuwsbrief.
Hiermede kunt u zelf uw contributie voldoen. Vergeet u niet uw naam en adresgegevens op deze acceptgiro te vermelden + de door uw gewenste contributie (letter).
Vanaf 2020 zullen er geen acceptgiro’s meer worden aangemaakt. U kunt dan nog uitsluitend contant betalen of internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843 tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.
Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie,
IBANrek. nr. BE03733038165284 Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).
Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik gaan maken van automatische incasso betaling.

Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij de volgende hengelsportwinkelier:

K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal

U ontvangt dan een tijdelijke vispas + alle verenigingsvergunningen.. Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2018 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier dan betaalt u een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).

 

Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit hebben. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel. 0165 – 543643 (na 1 maart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Tel. 0165 - 512564).
Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Nachtvisvergunningen Stokvijver


Er worden voor 2019 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is onlangs  genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-. Tevens is hierbij het gebruik van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen is 35. Hierna kan men op een wachtlijst worden geplaatst.

Doorgeven adreswijzigingen, opzeggingen etc.

Voor alle persoonlijke wijzigingen zoals overlijden, opzegging lidmaatschap etc. en vragen betreffende de administratie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze
administrateur Jan de Bruin.

Tel. 0167 – 532011                          e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.