forelvissen...ook voor vrouwen
fraaie giebel
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Veerse Meer, moeilijk bevisbaar
Forelvissen kan leuk zijn!

Bestuur van GBV wenst al haar leden een gezond, voorspoedig en visrijk 2018.

Wij hopen u allen terug te zien bij de nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari in het Dijksteeke,
Dijkcentrum 191 te Roosendaal om u persoonlijk de hand te drukken. U bent welkom vanaf 20.00 uur.