praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Bijgaand een nieuwe nieuwsbrief met daarin de belangrijkste feiten en gebeurtenissen van het komende verenigingsjaar.

Overigens raden wij u aan om steeds de website te blijven volgen voor de belangrijkste gebeurtenissen.
JAARBOEKJE GBV 2019                                   MAART 2019

Beste leden,

Hier is dan weer het jaarboekje van GBV voor het seizoen 2019.
In dit jaarboekje staan de belangrijkste activiteiten van GBV voor het komende jaar
vermeld. Dit jaarboekje wordt digitaal verzonden naar alle leden van GBV
waarvan het e-mail adres bij ons bekend is. Leden zonder e-mail kunnen bij ons een
verzoek indienen om deze nieuwsbrief per post te ontvangen.
In het najaar ontvangt u nog een nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte brengen
van o.a. de nieuwe contributie-regeling voor 2020.

Website GBV

Via onze website www.gbvroosendaal.nl houden wij u uiteraard op de hoogte
van de gebeurtenissen en activiteiten binnen GBV.
Uitslagen en verslagen van de wedstrijden zullen hier steeds terug te vinden zijn.
Het spreekt vanzelf dat we ook altijd blij zijn met door u ingezonden berichten,
al dan niet met foto’s. De redactie zal steeds trachten de site actueel te houden.

Facebook

Ook via facebook is GBV actief. Als u zich aanmeldt wordt u steeds op
de hoogte gehouden van de actualiteiten. Tevens een medium waar u ook een
persoonlijke inbreng heeft. Maak er gebruik van.

Administratie GBV

Een goede administratie is de basis van iedere goed functionerende vereniging.
Vandaar dit verzoek om alle gebeurtenissen omtrent uw lidmaatschap van GBV
te melden bij de juiste persoon. Het gaat o.a. om wijzigen soort lidmaatschap,
doorgeven overlijden, opzeggen lidmaatschap, klachten over vergunningen etc.

Het enige juiste adres is hiervoor:

Jan de Bruin, Grote Tiende 16, 4756 CC Kruisland                            tel. 0167 - 532011
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.JAARVERGADERING 2018

Het bestuur van GBV nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de

JAARVERGADERING, welke gehouden wordt op
WOENSDAG 13 maart 2019
in het Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal.

Aanvang vergadering om 20.00 uur

De agenda is als volgt:

-          Opening door de voorzitter
 Notulen jaarvergadering 2017 (te lezen op de website van GBV)

-          Ingekomen stukken en mededelingen

-          Jaarverslag secretaris 2018

-          Financieel verslag boekjaar 2018 door de penningmeester
 tevens verslag kascontrolecommissie over genoemd boekjaar

-        begroting + vaststellen contributie voor 2020

P A U Z E

Tijdens de pauze worden er weer enkele waardebonnen
(twv € 25,-) verloot onder de aanwezigen (gratis lot)

-          Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2019

-          Verkiezingen commissies 2019-2020

-          Bestuursverkiezingen:

                                        Aftredend  is:  C. Sperber, 1e penningmeester (niet herkiesbaar)
                                                                  K. Brouwers, 2e commissaris
                                                                nieuwe kandidaat penningmeester)

         Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur dienen zich  
         schriftelijk te melden voor aanvang der vergadering

-          Rondvraag

-          Sluiting


Het bestuur rekent erop dat vele leden aanwezig zullen zijn.

Aangezien er slechts een ledenvergadering wordt gehouden hebt u  slechts eenmaal de gelegenheid om uw zegje te doen en mede het beleid van GBV te bepalen.

Maak daar dan ook gebruik van!!!                                                       HET BESTUUR.Contributie-regeling GBV 2019

De contributie voor 2019 blijft gelijk aan het afgelopen jaar. De zeevispas wordt per 1-1-2019 afgeschaft.

a.         senioren vanaf 14 jaar                                                                                              € 35,00
b.        
senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)                            € 18,00
c.         65+ met vispas                                                                                                            € 30,00
d.        
65+ met 2e vispas/zeevispas (lid andere vereniging)                                          € 13,00
e.         jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                                         € 17,75
f.          jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas                                                                   € 10,50
g..        Nachtvisvergunning Stokvijver                                                                               € 13,00

Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vergunningen.

Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.

Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste week van november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven. U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.

Betalen met acceptgiro

Voor leden die geen incasso-opdracht hebben afgegeven hebben we een acceptgiro beschikbaar.
Hiermede kunt u zelf uw contributie voldoen. Vergeet u niet uw naam en adresgegevens op deze acceptgiro te vermelden + de door uw gewenste contributie (letter).
Vanaf 2020 zullen er geen acceptgiro’s meer worden aangemaakt. U kunt dan nog uitsluitend contant betalen of internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843 tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.


Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie,
IBANrek. nr. BE03733038165284 Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).
Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik gaan maken van automatische incasso betaling.


Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

 

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij de volgende hengelsportwinkelier:

K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal

U ontvangt dan een tijdelijke vispas + alle verenigingsvergunningen.. Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2018 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier dan betaalt u een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).

 


Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?


Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit hebben. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel. 0165 – 543643 (na 1 maart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Tel. 0165 - 512564).
Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Nachtvisvergunningen Stokvijver


Er worden voor 2019 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is onlangs  genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-. Tevens is hierbij het gebruik van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen is 35. Hierna kan men op een wachtlijst worden geplaatst.


GBV nog steeds op zoek naar jeugd(bege)leiders

De jeugdactiviteiten van GBV staan al enige tijd op een laag pitje. Dit komt
voornamelijk door het gebrek aan begeleiding. Inmiddels hebben we ons lid Adwin Voet weer bereid gevonden onze jeugd te ondersteunen.  Voelt u zich geroepen  om te helpen  dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat of met onze jeugdbegeleider A. Voet.

Jeugdviscursussen en praktijkdag

Op de woensdagen 8 en 22 mei worden er weer viscursussen verzorgd voor de jeugd en wel in het Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal. Dit van 19.00-20.00 uur.
Verder zal er op zondag 26 mei een praktijkvisdag worden gehouden in een nader te bepalen viswater. Opgave voor deze cursus: Adwin Voet, tel. 06-50536267 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Jeugd gaat vissen met de boot op Oosterschelde

Op zaterdag 8 juni staat er voor de jeugd van GBV weer een boottocht gepland met de
Eendracht II vanuit de Bergse Diepsluis te Tholen. Er wordt gevist onder
begeleiding  van ervaren bootvissers. Ook ouders zijn eventueel welkom als
begeleider.  Het vertrek met de boot is om 8.00 uur, terugkomst rond 16.00 uur.
Liefhebbers  kunnen voor inlichtingen bellen met  R. Voet (06-25334523) of
A. Voet (06-50536267).

Dagdeel vrij vissen in Achtmaal


Op zaterdag 8 juni zal er door GBV weer de mogelijkheid worden geboden om eens
gratis kennis te maken met het vissen in de forellen visput van Leenaerts in Achtmaal.
Voor deze gelegenheid wordt visput 2 (forellenput) ingehuurd voor een dagdeel van 4 uur.
Ook de jeugd kan hier uiteraard gebruik van maken. Dit alles zal plaatsvinden op zaterdag
8 juni van 13.00 tot 17.00 uur. Graag vantevoren even aanmelden voor 1 juni  ivm het aantal
vissers (maximaal 40 pers.). Inlichtingen/aanmelden bij R. van Caulil, tel. 06-46535597 of
stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vissen met kleine bootjes op Oosterschelde

GBV gaat in 2019 weer vissen met kleine bootjes op de Oosterschelde. Als datum is
gepland  zaterdag 4 mei. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij  R. Voet (06-25334523),
K. Brouwers (0165-512564) of A. Voet (06-50536267). Er wordt gevist vanuit  Yerseke, vertrek om 8.00 uur. Opgeven uiterlijk 1 week vantevoren. Wees er tijdig bij want vol is vol.

Extra bootvisdag op de Westerschelde vanuit Vlissingen

In 2019 organiseert GBV ook weer een extra bootvisdag op de Westerschelde. De juiste datum zal
nog worden bekend gemaakt via de website en facebook. Tegen gereduceerde prijs kunnen leden van GBV hieraan  deelnemen. Opgave bij R. Voet (06-25334523) of K. Brouwers (0165-512564).

VISMA Rotterdam

Op vrijdag 8 maart, zaterdag 9 maart en zondag 10 maart wordt in de Ahoyhallen te Rotterdam de 51
e Visma gehouden. Openingstijden: vrijdag van 12.00-21.00 uur en zaterdag en zondag van
10.00-17.00 uur. Kaarten kosten € 10,- aan de kassa, online €7,50. Parkeerkaart € 13,- aan kassa
en € 9,50 online. Jeugd t/m 13 jaar hebben gratis toegang.Programma clubwedstrijden ZOUT GBV 2019

26 januari

Callandkanaal

1e wedstrijd       9.30 – 13.30 uur             

13 april

Callandkanaal

2e wedstrijd     13.00 – 17.00 uur      

6 juli

Pernis

3e wedstrijd    16.30 – 20.30 uur       

17 augustus

Pernis

4e wedstrijd    15.00 – 19.00 uur       

16 november

Zoutelande

5e wedstrijd      8.30 - 12.30 uur       

7 december

Banjaard

6e wedstrijd    13.00 - 17.00 uur        

                                                          
* de 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering                                

Inschrijven/inlichtingen voor deze wedstrijden uiterlijk 1 dag voor elke wedstrijd via
tel. nummer: 06-50536267 (Adwin Voet) of 06-25334523 (Rene Voet).Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN 2019

 19 januari, 11 mei, 12 oktober,  2 november en 30 november.

Het vertrek is telkens om 8.00uur vanuit de Bergse Diepsluis met de de Eendracht II 

* De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering        

Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Kees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir).


Programma clubwedstrijden ZOET GBV 2019

  

30 maart

Bovensas

9.00-13.00 uur

13 april

Bovensas

9.00-13.00 uur

  4 mei

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

  1 juni

Blankershove Oud Gastel

9.00-13.00 uur

29 juni

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

24 augustus

Tolbergvijver

9.00-13.00 uur

  7 september

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

28 september

Bovensas

9.00-13.00 uur

19 oktober 

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur


* De 6 beste wedstrijden tellen mee voor de eind klassering

Inschrijven Roosendaalse Vliet:bij viaduct Rijksweg 17 (Engebeek) tot 8.00 uur.
Inschrijven Bovensas en Blankershove aan water tot 8.00 uur.

Inlichtingen over deze wedstrijden: tel. 0165-552170 (R. Mathijssen) / of 06 - 53527453 (R. Rebel).


Ledenadministratie:

Jan de Bruin, Grote Tiende 16, 4756 CC Kruisland                            0167 - 532011
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Redactiecommissie:                                    


René van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal              06 - 46535597
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicky Heck, Heijermanslaan 15, Roosendaal                                     
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wedstrijdcommissie bootvissen:


Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751JC Oud Gastel                       0165-512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Donald Lameir, Elzenpad 14, 4751JP Oud Gastel                              0165-511173
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wedstrijdcommissie zout:


René Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel                               06-25334523
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adwin Voet, Rolleweg 23, 4751 VA Oud Gastel                                06-50536267
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Karpercommissie:


Mark Lambregts, Kade 15, 4715 AB Rucphen                                  06 - 21684042
Kevin v. Hooijdonk, Lavadijk 82, 4706 KT Roosendaal                    06 - 28911719Wedstrijdcommissie zoet:


Rene Mathijssen, Wilhelminastraat 34, 4701 GX Roosendaal     0165 - 552170
Robbin Rebel, Azurietdijk 8, 4706 BS Roosendaal                          0165 - 565811
(alleen organisatie)                                                                              06 - 53527453


BESTUUR GBV 2019

Voorzitter:


Vacature                            

Secretaris  / Interim voorzitter


Rene van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal              0165 – 540095
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                06 - 46535597

1e Penningmeester:

Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751 JC Oud Gastel                      0165 - 512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e secretaris:

Jan Baartmans,  van de Nootlaan 16, 4707 HL Roosendaal           0165- 571260
e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                   06 - 21230539


2e penningmeester:

Jan de Bruin,  Grote Tiende 16, 4756 CC Kruisland                          0165 - 532011
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1e commissaris:

Rene Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel                               06 - 25334523
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e commissaris:

Donald Lameir,  Elzenpad 14, 4751 JP Oud Gastel                            0165 - 511173

3e commissaris:

vacature