praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Tijdens de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 9 juni is het afschaffen van de ZeeVISpas besproken. De afgelopen jaren heeft Sportvisserij Nederland getracht om tot een document te komen voor alle zeesportvissers. De ZeeVISpas had hierin een rol kunnen spelen. In 2017 is uiteindelijk gebleken dat het ministerie en de politiek deze wens niet onderschrijven. 

Sinds de introductie loopt het aantal ZeeVISpassen jaarlijks terug. In 2017 ging het nog slechts om 2.941 stuks. Deze groep vormt 0,5% van de aangesloten sportvissers, waarbij de kosten van de uitgifte net zo hoog zijn als de inkomsten. De ZeeVISpas zorgt eigenlijk voor een extra administratieve last en een onnodige uitzondering in het visdocumentenstelsel. De mogelijkheden van het document zitten immers ook in de VISpas. 

Binnen Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn verreweg de meeste ZeeVISpashouders. Deze federatie steunde het idee om de ZeeVISpas af te schaffen. Tijdens een informatieavond met de (zee)hengelsportverenigingen zijn de betrokken verenigingen hierover ingelicht.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 9 juni is het afschaffen van de ZeeVISpas besproken. Dit heeft geleid tot een bestuursvoorstel, dat unaniem is goedgekeurd door alle federaties en specialistenorganisaties. Per 01-01-2019 wordt de ZeeVISpas niet meer uitgegeven aan sportvissers, alleen de VISpas(inclusief JeugdVISpas en Extra VISpas) blijft bestaan. Het begrip ZeeVISpas wordt derhalve verwijderd bij ‘Visdocumenten, artikel 3 en 6’ in het Huishoudelijk Reglement.

De ZeeVISpas is voor de sportvisser een stuk goedkoper qua afdrachten vergeleken met de VISpas. Om de overgangsperiode soepel te laten verlopen zal Sportvisserij Nederland het verschil in afdrachten voor de VISpas 2019 op zich nemen. De voormalige ZeeVISpashouders krijgen dus eenmalig alle mogelijkheden van de VISpas voor het tarief van de ZeeVISpas. In HSV Leden 2015 krijgt deze groep leden een kortingsdocument in hun profiel. De machtigingen die voor de ZeeVISpas golden zijn ook komen te vervallen.

Bovenstaande korting op de afdrachten geldt uiteraard voor de sportvisser.

De komende maanden zullen wij de sportvissers op de hoogte stellen over de afschaffing van de ZeeVISpas. Uiteraard blijven wij de belangen van de sportvissers behartigen voor de kustwateren en zeegebieden.

Getekend, Sportvisserij Nederland.