praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Op woensdag 13 maart, tijdens de jaarvergadering, werd onze penningmeester Cor Sperber benoemd tot erelid van GBV.


Tijdens de najaarsvergadering van 1998 werd Cor benoemd tot 1e penningmeester. Dit betekent dat hij dus 21 jaar
de financiele belangen van GBV heeft vertegenwoordigd. En naar behoren want de financien van GBV zijn zeker
rooskleurig te noemen. Cor, inmiddels 75 jaar oud, vond het nu welletjes en besloot er een punt achter te zetten.
Vervangend voorzitter Rene van Caulil prees hem voor zijn jarenlange verdiensten en wenste hem nog veel gezondheid
en geluk. Bestuur had inmiddels besloten om hem voor te dragen als erelid. De leden konden zich hier ook in vinden
en gaven hun fiat met een applaus. Cor ontving uit handen van de voorzitter een mooi herinneringsbord als blijvende
herinnering. Tevens ontving hij als waardering een theaterbon, dinerbon en flesje wijn.
Dat Cor nog niet uit beeld verdwijnt voor GBV bllek even later toen hij zich gewoon kandidaat stelde voor de
feestcommissie van GBV voor het jubileum van 2020. Cor, namens bestuur en leden, nogmaals van harte gefeliciteerd.