Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Ons eigen viswater de Stok ....
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
GBV 1945 - 2020 bestaat 75 jaar

De jaarvergadering van GBV, die gehouden zou worden op woensdag 11 maart, is nu vastgelegd
op dinsdag 6 oktober.

Het bestuur van GBV nodigt  leden uit om aanwezig te zijn op de

JAARVERGADERING, welke gehouden wordt op
DINSDAG 6 OKTOBER 2020
in het Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal.

Aanvang vergadering om 19.30 uur


De agenda is als volgt:

- Opening door de voorzitter

- Notulen jaarvergadering 2018 (te lezen op deze website)

Ingekomen stukken en mededelingen

- Jaarverslag secretaris 2019

--
Financieel verslag boekjaar 2019 door de penningmeester
  tevens verslag kascontrolecommissie over genoemd boekjaar,
  aansluitend dechargeverlening aan bestuur over 2019
  begroting + vaststellen contributie voor 2021

P A U Z E

Tijdens de pauze worden er weer enkele waardebonnen
(twv € 25,-) verloot onder de aanwezigen (gratis lot)

-
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2020

- Verkiezingen commissies 2020-2021

-
Bestuursverkiezingen:
  Aftredend zijn:
  R. Van Caulil, 1e secretaris, plv. 1e voorzitter (herkiesbaar voor max.1 jaar)
  J. De Bruin, 2e penningmeester, leden-administratie (herkiesbaar)
 
  Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur dienen zich schriftelijk te melden
  voor aanvang der vergadering

  We zijn nog op zoek naar minimaal 2 bestuursleden.

- Rondvraag

Sluiting


In verband met de corona is deelname beperkt. U kunt deze vergadering uitsluitend
bezoeken na aanmelding vooraf. Dit kan via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of via tel. 06 - 46535597.                                                    


HET BESTUUR.