Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
Steurvissen in de Biesbosch

Op vrijdag 15 november ontvingen wij het droeve bericht dat, op 14 november, plotseling is overleden ons gewaardeerd lid Adrie Goorden.

 

Binnen onze vereniging was Adrie, zeker onder de aktieve leden, een bekende verschijning.Niet in de laatste plaats door zijn vele aktiviteiten die hij bij GBV in de loop der jaren heeft
verricht of ondersteund. Hij droeg GBV in zijn hart en keek uit naar het komende jubileumjaar
in 2020 want dan zou GBV 75 jaar bestaan. Ook hiervoor zette hij zich weer in door zich
beschikbaar te stellen voor de jubileumcommissie.
In het wedstrijdgebeuren genoot hij volop en was daar ook zeker fanatiek. Hij won dan ook
meerdere wedstrijden, met name op het zout. Het belangrijkste vond hij toch altijd de contacten
met de medevissers en was nooit zelfzuchtig. Nooit deden wij tevergeefs een beroep op hem.
Hij was ondermeer aktief als commissielid op het zout en de boot. Groot was ook zijn bijdrage
aan ons verenigingsblad de Verklikker. Met zijn fietsje ging hij de vele adverteerders af die hem
dan bijna een advertentie niet konden weigeren. Dit heeft hij toch ruim 40 jaar gedaan.
Hij vond het maar wat jammer dat ons klubblad uiteindelijk, na 43 jaar, ophield te bestaan.
Adrie had binnen GBV dan ook zijn eigen plaatsje en daar genoot hij zichtbaar van: alles voor
de club.
Bij leven zouden wij hem bij het 75 jarig bestaan zeker hebben gehuldigd voor zijn grote bijdrage.
Helaas zal hij dit niet meer kunnen beleven. Toch Adrie: namens alle leden van GBV hartelijk
dank voor je tomeloze inzet. We zullen je zeker nooit vergeten.
Zijn vrouw, kinderen en familie wensen wij vanaf deze plaats nog alle sterkte toe om dit verlies
te kunnen dragen. Wij leven zeker met jullie mee.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 21 november 2019 om 16.30 uur
in de aula de 3 zwanen van Crematorium Zegestede, Rucphensebaan 93 te Roosendaal.

Namens het bestuur, Rene van Caulil.

Adrie in zijn element, aan de waterkant .............