Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
Steurvissen in de Biesbosch

logo geduld brengt vis

JAARBOEKJE GBV 2020

 

Beste leden,

Hier is dan weer het jaarboekje van GBV voor het seizoen 2020. In dit jaarboekje
staan de belangrijkste activiteiten van GBV voor het komende jaar  vermeld.
Dit jaarboekje wordt digitaal verzonden naar alle leden van GBV waarvan het e-mail
adres bij ons bekend is. Leden zonder e-mail kunnen bij ons een  verzoek indienen
om deze nieuwsbrief per post te ontvangen.


Jubileum: GBV bestaat dit jaar 75 jaar
GBV is opgericht op 13 september 1945. Dit jaar, in 2020, vieren wij dan ook ons
75-jarig bestaan. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In deze nieuwsbrief,
maar ook op de media zoals website en faceboek wordt u op de hoogte gehouden.

Website GBV
Via onze website www.gbvroosendaal.nl houden wij u uiteraard op de hoogte
van de gebeurtenissen en activiteiten binnen GBV.

Facebook
Ook via facebook is GBV aktief. Als u zich aanmeldt wordt u steeds op
de hoogte gehouden van de actualiteiten. Tevens een medium waar u ook een
persoonlijke inbreng heeft. Maak er gebruik van.

Administratie GBV
Een goede administratie is de basis van iedere goed functionerende vereniging.
Vandaar dit verzoek om alle gebeurtenissen omtrent uw lidmaatschap van GBV
te melden bij de juiste persoon. Het gaat o.a. om wijzigen soort lidmaatschap,
doorgeven overlijden, opzeggen lidmaatschap, klachten over vergunningen  etc.

Het enige juiste adres is tot nader order hiervoor:

In verband met ziekte van Jan de Bruin zal de ledenadministratie voorlopig worden waargenomen
door Donald Lameir, Elzenpad 14, 4751 JP Oud Gastel.
Te bereiken via tel. nr. 0165-511173
of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

JAARVERGADERING BOEKJAAR 2019

Het bestuur van GBV nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de

JAARVERGADERING, welke gehouden wordt op
WOENSDAG 11 maart 2020
in het Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal.

Aanvang vergadering om 20.00 uur

De agenda is als volgt:

- Opening door de voorzitter
- Notulen jaarvergadering 2018 (te lezen op de website van GBV)
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Jaarverslag secretaris 2019 
- Financieel verslag boekjaar 2019 door de penningmeester
  tevens verslag kascontrolecommissie over genoemd boekjaar
  aansluitend dechargeverlening aan bestuur over 2019
- Begroting  + vaststellen contributie voor 2021

P A U Z E

Tijdens de pauze worden er weer enkele waardebonnen
(twv € 25,-) verloot onder de aanwezigen (gratis lot)

- Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2020
- Verkiezingen commissies 2020-2021
- Bestuursverkiezingen:
  Aftredend is: R. Van Caulil, 1e secretaris, plv. 1e voorzitter (herkiesbaar voor 1 jaar)
  J. De Bruin, 2e penningmeester, leden-administratie (herkiesbaar)

Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur dienen zich
schriftelijk te melden voor aanvang der vergadering.
We zijn nog op zoek naar minimaal 2 bestuursleden.

- Rondvraag
- Sluiting

Het bestuur rekent erop dat vele leden aanwezig zullen zijn.

Aangezien er slechts een ledenvergadering wordt gehouden hebt u slechts eenmaal
de gelegenheid om uw zegje te doen en mede het beleid van GBV te bepalen.
Maak daar dan ook gebruik van!!!

HET BESTUUR.


LET OP: CONTRIBUTIE GEWIJZIGD!!!


Afdracht gelden aan SN en SZN per 2020 verhoogd

Zoals u wellicht bekend moeten wij, als aangesloten vereniging, een afdracht betalen
per lid. Voor SN was dit € 14,00 (wordt € 15,00) en voor SZN was dit € € 7,00 (wordt € 8,00).
Door de verhoging van deze afdrachten zijn wij genoodzaakt om onze contributies aan te
passen. Alleen de contributie voor de 2e vispas en jeugdvispas blijft gelijk. Deze worden n.l.
ook niet verhoogd bij SN en SZN. Door een extra verhoging van € 0,50 per lid kunnen we
de prijsindex enigszins indekken.

Geen ledenkaarten meer

Er zullen vanaf heden geen aparte ledenkaarten van GBV meer worden verstrekt. Uw VISPAS
is voortaan uw bewijs van lidmaatschap (alleen met logo van GBV).

Alle Roosendaalse wateren in de vispas

Inmiddels zijn alle wateren in Roosendaal, die onder de RHA vielen, ingebracht  in de VISPAS.
Dit geldt ook voor de wateren van GBV, met uitzondering van de Stokvijver. Hierdoor komt ook
de RHA vergunning te vervallen. De nieuwe regels en voorwaarden kunt u terug vinden in de
wijzigingenlijst van de vispas en in de app visplanner.

Contributie-regeling GBV 2020

De contributie  voor 2020 is, met goedkeuring van de leden tijdens de afgelopen
jaarvergadering, verhoogd met € 2,50.

a.         senioren vanaf 14 jaar  € 37,50
b.         senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)  € 18,00
c.         65+ met vispas  € 32,50
d.         65+ met 2e vispas (lid andere vereniging)  € 13,00
e.         jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas  € 17,75
f.          jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas  € 10,00
g..        Nachtvisvergunning Stokvijver  € 13,00

Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vispas.

Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als
toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen.
Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst
van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je
mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer
standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl
aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.

Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste
week van november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven.
U krijgt dan uw vispas hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.


Betalen met acceptgiro (geen acceptgiro’s meer bijgeleverd)

Vanaf heden  zullen er geen acceptgiro’s meer worden aangemaakt. U kunt dus nog uitsluitend
contant betalen of met internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is wordt uw vispas binnen 21 dagen naar u verzonden.

 Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie,
IBANrek. nr. BE03733038165284 Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).
Na ontvangst van uw betaling wordt uw vispas toegestuurd per post. 
LET OP: vanaf 1-5-2020 zullen wij het lidmaatschap van deze bank opzeggen zodat u vanaf
dan niet meer via deze bank kunt betalen.
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik maken
van automatische incasso betaling.

Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkelier

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij de volgende
hengelsportwinkelier:  K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal
U ontvangt dan een tijdelijke vispas. Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan
binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2019 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier  dan betaalt u
een onkostenvergoeding van € 3,-.
(er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd
terwijl er al een vispas van u aanwezig is).


Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vispas  in uw bezit hebben.
Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Tel. 0165 – 512564.

Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Nachtvisvergunningen Stokvijver

Er worden voor 2020 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is
onlangs  genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-.
Tevens is hierbij het gebruik van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te
geven vergunningen is 35.
Huidige vergunninghouders hebben als eerste recht op een nieuwe vergunning.
Vergunningen die niet worden verlengd worden in eerste instantie verstrekt aan leden die op de
wachtlijst staan. Hierna kan men zich weer in laten schrijven op de nieuwe wachtlijst.

GBV nog steeds op zoek naar jeugd(bege)leiders

De jeugdactiviteiten van GBV staan al enige tijd op een laag pitje. Dit komt voornamelijk door het
gebrek aan begeleiding. Inmiddels hebben we ons lid Adwin Voet weer bereid gevonden onze jeugd
te ondersteunen.  Voelt u zich geroepen  om te helpen  dan verzoeken wij u om contact op te
nemen met het secretariaat of met onze jeugdbegeleider A. Voet.

Jeugdviscursussen en praktijkdag


Op de woensdagen 6 en 20 mei worden er weer  viscursussen verzorgd voor de jeugd en wel in het
Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal.  Dit van 19.00-20.00 uur.
Verder zal er op zondag 24 mei  een praktijkvisdag worden  gehouden in een nader te bepalen viswater.
Opgave voor deze cursus:  Adwin Voet, tel. 06-50536267 of e-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Jeugdleden van GBV tot 14 jaar zijn van harte welkom.


Jeugd gaat vissen met de boot op Oosterschelde

Op zaterdag 13 juni staat er voor de jeugd van GBV weer een boottocht gepland met de
Eendracht II vanuit de Bergse Diepsluis te Tholen. Er wordt gevist onder
begeleiding  van ervaren bootvissers. Ook ouders zijn eventueel welkom als
begeleider.  Het vertrek met de boot is om 8.00 uur, terugkomst rond 16.00 uur.
Liefhebbers  kunnen voor inlichtingen bellen met  R. Voet (06-25334523) of
A. Voet (06-50536267).

Jubileum visdag zoet  in Achtmaal


Op zaterdag 20 juni  zal er door GBV, in het kader van het jubileum, een visdag worden
gehouden  in de forellen visput van Leenaerts in Achtmaal. Er zijn tijdens deze visdag diverse
leuke prijzen te winnen. Hoe dat in zijn werk gaat is nog een verrassing. Deelname gratis voor leden.
Voor deze gelegenheid wordt visput 2 (forellenput)  ingehuurd voor een dagdeel van 4 uur.
Ook de jeugd kan hier uiteraard gebruik van maken. Dit alles zal plaatsvinden op zaterdag
20 juni van 12.30 tot 16.30 uur. Graag vantevoren even aanmelden voor 6  juni  ivm het aantal
vissers (maximaal 40 pers.). Inlichtingen/aanmelden bij R. van Caulil, tel. 06-46535597 of
stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Let op: vol is vol.

Jubileumvisdag zout met kleine bootjes op Oosterschelde

Ook in het kader van het jubileum gaat GBV vissen met kleine bootjes op de Oosterschelde.
Als datum is gepland  zaterdag  6 juni. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij  R. Voet (06-25334523),
K. Brouwers (0165-512564) of A. Voet (06-50536267). Er wordt gevist vanuit  Yerseke,
vertrek om 8.00 uur. Opgeven uiterlijk 1 week vantevoren. Wees er tijdig bij want vol is vol.
Ook tijdens deze visdag zijn enkele leuke prijzen te winnen.

Jubileumvisdag zoet karpervissen in vijver De Biesbosch te Werkendam

Ook aan onze karpervissers hebben we gedacht. Op zaterdag 12 september hebben we een
visput (vijver 2) afgehuurd in de Biesbosch. Ook hier zijn weer enkele leuke prijzen beschikbaar.
Inlichtingen en opgave tijdig bij Ruud Stoop 06-14042665. (Vol is vol).

Jubileumfeestdag met receptie op zaterdag 26 september

Deze dag zal officieel het jubileum van GBV worden gevierd in de feestzaal van Sieben, aan
de Stok, gelegen aan onze eigen visvijver.
Er zal van 16.00 tot 17.30 een receptie plaatsvinden voor leden en genodigden. Hieronder
de regionale verenigingen en afgevaardigden van SN en SZN.
Om 19.00 uur zal dit gebeuren worden vervolgd met een grandioze feestavond voor alle
leden van GBV met hun partner of introducee. Er kan dan gebruik worden gemaakt van het
opgestelde buffet. Opgave vooraf is hierbij wel gewenst. Slot jubileumavond wordt verwacht
om 23.00 uur. Nadere bijzonderheden zullen nog bekend worden gemaakt via de plaatselijke
media en via facebook en website. Reserveer dus a lvast deze datum in uw agenda.

VISMA Rotterdam

Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 maart zou in de Ahoyhallen te Rotterdam de jaarlijkse
Visma worden gehouden. Deze is nu, door omstandigheden, verplaatst naar 2021.

ZomerVISkaravaan 2020: een spetterend jeugdevent

Deze zomer organiseren Sportvisserij Nederland en Sportvisserijfederaties in samenwerking
met lokale hengelsportverenigingen een zomerVISkaravaan.
In de eerste drie en de laatste drie weken van de zomervakantie worden op 30 locaties verspreid
over heel Nederland, eendaagse events voor kids georganiseerd.
Hiermee hopen we de jeugd kennis te laten maken met en begeleiden bij het sportvissen.
Nadere bijzonderheden volgen. Houdt de website in de gaten.

Programma clubwedstrijden kantvissen ZOUT GBV 2020 

25 januari

Callandkanaal

1e wedstrijd     13.00 - 17.00 uur (HW 15.00 uur)            

15 februari

Banjaard

2e wedstrijd     11.00 - 15.00 uur (LW 13.00 uur)    

  4 juli

Pernis

3e wedstrijd    14.00 - 18.00 uur (HW 16.00 uur)       

12 september

Pernis

4e wedstrijd      9.30 -  13.30 uur (HW 11.30 uur)    

14 november

Waarde

5e wedstrijd    11.00 – 15.00 uur (HW 13.00uur)    

  5  december

Zoutelande

6e wedstrijd      9.00 – 13.00 uur (LW 11.00 uur)      

* de 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering   
                            
Inschrijven/inlichtingen voor deze wedstrijden uiterlijk 1 dag voor elke wedstrijd via
tel. nummer: 06-50536267 (Adwin Voet) of 06-25334523 (Rene Voet).


Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN 2020

11 januari

Eendracht II

Oosterschelde

23 mei

MS Theo

Westerschelde

10 oktober

MS Theo

Westerschelde

  7 november

Eendracht II

Oosterschelde

28 november

Eendracht II

Oosterschelde

12 december

Eendracht II

Oosterschelde

* De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering        

Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Kees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir). Vertrek 8.00 uur vanaf resp Bergse Diepsluis (Eendracht),
en de vluchthaven van Vlissingen (MS Theo).


Programma clubwedstrijden ZOET GBV 2020
 

  4 april

Bovensas

9.00-13.00 uur

18 april

Blankershove Oud Gastel

9.00-13.00 uur

  2 mei

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

 16 mei

Blankershove Oud Gastel

9.00-13.00 uur

  6 juni

Tolbergvijver

9.00-13.00 uur

22 augustus

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

  5 september

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

19 september

Willemstad Loopbruggen

9.00-13.00 uur

  3 oktober 

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

* De 6 beste wedstrijden tellen mee voor de eind klassering

Inschrijven Roosendaalse Vliet:bij viaduct Rijksweg 17 (Engebeek) tot 8.00 uur.
Inschrijven Bovensas, Willemstad en Blankershove aan water tot 8.00 uur.

Inlichtingen over deze wedstrijden: tel. 0165-552170 (R. Mathijssen)  


BESTUUR en COMMISSIES GBV 2020

Redactiecommissie:
                                      
René van Caulil,
van Anrooylaan 1
4702 HA Roosendaal
06 - 46535597
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicky Heck
Heijermanslaan 15
Roosendaal                                        
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie bootvissen:
Kees Brouwers
Beukenlaan 33
4751JC Oud Gastel                          
0165-512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Donald Lameir
Elzenpad 14,
4751JP Oud Gastel                
0165-511173
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie zout:

René Voet
Beukenlaan 56
4751 JB Oud Gastel                                 
06-25334523
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adwin Voet
Rolleweg 23
4751 VA Oud Gastel                                   
06-50536267
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Karpergroep vertegenwoordiger:
Mark Lambregts
Kade 15
4715 AB Rucphen                                      
06 - 21684042

Wedstrijdcommissie zoet:

Rene Mathijssen
Wilhelminastraat 34
4701 GX Roosendaal   
0165 - 552170

Secretaris  / Interim voorzitter
Rene van Caulil
van Anrooylaan 1
4702 HA Roosendaal
0165 – 540095
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                     
06 - 46535597

1e Penningmeester:
Kees Brouwers
Beukenlaan 33
4751 JC Oud Gastel                         
0165 - 512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e secretaris:
Jan Baartmans
van de Nootlaan 16
4707 HL Roosendaal            
0165- 571260
e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                           
06 - 21230539

 2e penningmeester

Jan de Bruin
Grote Tiende 16
4756 CC Kruisland                           
0167 - 532011
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1e commissaris:

Rene Voet
Beukenlaan 56
4751 JB Oud Gastel                                 
06 – 2533452
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e commissaris: 
Ledenadministratie:
Donald Lameir
Elzenpad 14,
4751 JP Oud Gastel                             
0165 - 511173
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.