JAARBOEKJE GBV 2016

Beste leden,

Hier is dan het eerste jaarboekje van GBV voor het seizoen 2016. In december 2015

heeft u ons laatste clubblad, de Verklikker, ontvangen. Zoals afgesproken gaan we

vanaf nu verder met een jaarboekje in het begin van het jaar en een nieuwsbrief

aan het eind van het jaar.

In het jaarboekje staan de belangrijkste activiteiten van GBV voor het komende jaar

vermeld. In het najaar brengen wij u op de hoogte van o.a. de nieuwe contributieregeling

voor 2017. Beide worden per post nog naar alle leden verzonden.


Website GBV

Via onze website www.gbvroosendaal.nl, die onlangs is vernieuwd, houden wij u

uiteraard op de hoogte van de gebeurtenissen en activiteiten binnen GBV.

Uitslagen en verslagen van de wedstrijden zullen hier steeds terug te vinden zijn.

Het spreekt vanzelf dat we ook altijd blij zijn met door u ingezonden berichten,

al dan niet met foto’s. De redactie zal steeds trachten de site actueel te houden.


Facebook

Ook via facebook is GBV inmiddels actief. Als u zich aanmeldt wordt u steeds op

de hoogte gehouden van de actualiteiten. Tevens een medium waar u ook een

persoonlijke inbreng hebt. Maak er gebruik van.


Administratie GBV

Een goede administratie is de basis van iedere goed functionerende vereniging.

Vandaar dit verzoek om alle gebeurtenissen omtrent uw lidmaatschap van GBV

te melden bij de juiste persoon. Het gaat o.a. om wijzigen soort lidmaatschap,

doorgeven overlijden, opzeggen lidmaatschap etc.

Het juiste adres is hiervoor:

Jan de Bruin

Grote Tiende 16

4756 CC Kruisland

0167 - 532011

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

JAARVERGADERING 2016

Het bestuur van GBV nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de

JAARVERGADERING, welke gehouden wordt op

WOENSDAG 13 APRIL a.s.

in het Dijksteeke

Dijkcentrum 191 te Roosendaal.

Aanvang vergadering om 20.00 uur


De agenda is als volgt:

- Opening door de voorzitter

- Notulen jaarvergadering 2015

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Jaarverslag secretaris 2015

- Financieel verslag boekjaar 2015 door de penningmeester

  tevens verslag kascontrolecommissie over genoemd boekjaar

- begroting + vaststellen contributie voor 2017


PAUZE Tijdens de pauze worden er weer enkele waardebonnen

(twv € 25,-) verloot onder de aanwezigen (gratis lot)


- Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2016

- Verkiezingen commissies 2016-2017

- Bestuursverkiezingen:

  Aftredend is: J. De Bruin, 2e penningmeester (herkiesbaar)

  R. Van Caulil, 1e secretaris (herkiesbaar)

  Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur dienen zich

  schriftelijk te melden voor aanvang der vergadering

- Rondvraag

- Sluiting


Het bestuur rekent erop dat vele leden aanwezig zullen zijn.

Aangezien er slechts een ledenvergadering wordt gehouden hebt u slechts eenmaal

de gelegenheid om uw zegje te doen en mede het beleid van GBV te bepalen.

Maak daar dan ook gebruik van!!!

 

CONTRIBUTIE-REGELING GBV 2016

De contributies voor 2016 zijn door de algemene ledenvergadering vastgesteld als volgt:

a. senioren vanaf 14 jaar € 35,00

b. senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging) € 18,00

c. 65+ met vispas € 30,00

d. 65+ met 2e vispas/zeevispas (lid andere vereniging) € 13,00

e. jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas € 17,75

f. jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas € 10,50

g. senioren vanaf 14 jaar met zeevispas € 25,50

h. 65+ met zeevispas € 20,50

i. jeugd tot 14 jaar met zeevispas € 20,00


Hoe is de contributie samengesteld?

De contributie bedraagt in feite € 14,00 voor senioren en € 9,00 voor 65+ en jeugdleden.

Hierboven op komen de kosten aan afdracht voor Sportvisserij Nederland € 14,00 en de

afdracht aan Sportvisserij Zuidwest Nederland € 7,00. Deze afdrachten komen dus niet

ten goede aan GBV maar moeten wij afdragen aan beide organisaties.


Portokosten zitten in de contributie!!!

U hoeft dus nu geen portokosten meer te betalen.


Dit jaar nieuw boekje met lijst viswateren !!!!

Dit jaar ontvangt ieder lid weer een nieuw boekje met lijst van viswateren. Dit boekje

dient u te bewaren bij uw visvergunningen. Uw vergunningen zijn uitsluitend geldig als u

in het bezit bent van dit boekwerkje (geldig in 2016/2017/2018).

Overigens kunt u ook de app downloaden van Sportvisserij Nederland: ,,de Visplanner’’.

Als u deze app op uw smartphone hebt staan hebt u het boekje met lijst van viswateren

niet meer nodig.

Genoemde app is een rechtsgeldige vervanger hiervoor.


Betalen met acceptgiro

Voor leden die geen incasso-opdracht hebben afgegeven kunnen betalen met internetbankieren.

Stort dan het verschuldigde bedrag op: IBANrek nr. NL68 INGB 0001196843

tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal. Vermeldt u het soort contributie

(letter) en uw naam en adresgegevens. Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw

vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.


Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag:

KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie,

IBANrek. nr. BE03733038165284

Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).

Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.


Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij een van de

volgende hengelsportwinkeliers:

          K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal

          Petfood Hengelsport, Nieuwstraat 106, Essen (Belgie).


U ontvangt dan een tijdelijke vispas + alle verenigingsvergunningen.. Na invulling en

opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.

Was u in 2015 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkeliers dan

betaalt u een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas

worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).


Wel betaald, maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw

bezit hebben.

Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel. 0165 – 543643. Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw

rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Geen uitgave nachtvisvergunningen Stokvijver in 2016

Het besluit om geen nachtvisvergunningen uit te geven is destijds genomen om verdere

escalatie op deze vijver te voorkomen. Het afgelopen jaar was het over het algemeen erg

rustig aan dit water. Onlangs heeft het bestuur besloten om ook in 2016 geen nachtvisvergunningen

uit te geven. Eind 2016 zal de situatie opnieuw worden bekeken en zal het

bestuur wederom een nieuw besluit in overweging nemen.


Vissen met kleine bootjes op Oosterschelde

GBV gaat in 2016 weer vissen met kleine bootjes op de Oosterschelde. Gezien het

grote succes van vorig jaar verwachten wij een grote deelname. Als datum is

gepland zaterdag 4 juni. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij

R. Voet (06-25334523) of K. Brouwers (0165-512564). Er wordt gevist vanuit

Yerseke, vertrek om 8.00 uur. Wees er tijdig bij want vol is vol.


Jeugd gaat vissen met de boot op Oosterschelde

Op zondag 12 juni staat er voor de jeugd van GBV een boottocht gepland met de

Eendracht II vanuit de Bergse Diepsluis te Tholen. Er wordt gevist onder

begeleiding van ervaren bootvissers. Ook ouders zijn eventueel welkom als

begeleider. Het vertrek met de boot is om 8.00 uur, terugkomst rond 16.00 uur.

Liefhebbers kunnen voor inlichtingen bellen met R. Voet (06-25334523) of

A. Voet (06-50536267).

 
Jeugdviscursussen en praktijkdag

Op de woensdagen 16 en 23 maart a.s. van 18.30-20.00 uur worden er weer

viscursussen verzorgd en wel in het Dijksteeke. (Dijkcentrum 191 te Roosendaal).

Verder zal er op zondag 3 april van 10.00 – 11.30 uur een praktijkvisdag worden

gehouden in een nader te bepalen viswater. Opgave voor deze cursus:

R. van Caulil, tel. 06-46535597 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Praatavonden in buurthuis Dijksteeke

Vorig jaar zijn we begonnen met het houden van een aantal praat avonden,

waarbij de leden actief werden betrokken bij het hengelsportgebeuren

in verenigingsverband. Ook was het mogelijk om tijdens deze bijeenkomsten

de nieuwe vergunningen van GBV te verkrijgen tegen contante betaling.

Het is de bedoeling dat ook dit jaar weer minimaal 1 praatavond wordt

gehouden, waarschijnlijk in het najaar.

De datum hiervan was helaas nog niet bekend bij het verschijnen van dit

jaarboekje. Houdt u dus de website en/of facebook van GBV goed in de gaten.


GBV nog steeds op zoek naar jeugd(bege)leiders

De jeugdactiviteiten van GBV staan al enige tijd op een laag pitje. Dit komt

voornamelijk door het gebrek aan begeleiding. Voelt u zich geroepen om

deze taak op u te nemen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met

het secretariaat. U laat onze jeugd toch niet in de steek?

 

Clubwedstrijden GBV 2016


Programma clubwedstrijden ZOUT

30 april Pernis 1e wedstrijd 8.30-12.30 uur

23 juli Pernis 2e wedstrijd 17.00-21.00 uur

6 aug. Pernis 3e wedstrijd 17.00-21.00 uur

1 oktober Pernis 4e wedstrijd 15.00-19.00 uur

19 november Vlissingen 5e wedstrijd 9.00-11.30 uur

6e wedstrijd 11.30-14.00 uur

* de 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering

Inschrijven en inlichtingen bij wedstrijdcommissie zout.


Programma clubwedstrijden ZOET

2 april BOVENSAS 9.00-13.00 uur

16 april BOVENSAS 9.00-13.00 uur

23 april ROOSENDAALSE VLIET 9.00-13.00 uur

21 mei ROOSENDAALSE VLIET 9.00-13.00 uur

25 juni ROOSENDAALSE VLIET 9.00-13.00 uur

16 juli SCHELDE RIJNKANAAL 9.00-13.00 uur

10 september ROOSENDAALSE VLIET 9.00-13.00 uur

24 september ROOSENDAALSE VLIET 9.00-13.00 uur

8 oktober ROOSENDAALSE VLIET 9.00-13.00 uur

* De 6 beste wedstrijden tellen mee voor de eind klassering

Inschrijven aan de waterkant tot 8.00 uur.

Inschrijven en inlichtingen bij de wedstrijdcommissie zoet.


Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN

16 januari Bergse Diepsluis de Eendracht II 8.00 uur

7 mei Bergse Diepsluis de Eendracht II 8.00 uur

22 oktober Bergse Diepsluis de Eendracht II 8.00 uur

12 november Bergse Diepsluis de Eendracht II 8.00 uur

3 december Bergse Diepsluis de Eendracht II 8.00 uur

* De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering

Inschrijven en inlichtingen bij de wedstrijdcommissie boot.


Programma koppelwedstrijden zoet GBV visput Leenaerts te Achtmaal

14 mei Visput 1 8.00-12.00 uur

18 juni Visput 1 8.00-12.00 uur

9 juli Visput 1 8.00-12.00 uur

17 september Visput 1 8.00-12.00 uur

* de 3 beste wedstrijden tellen mee voor eindklassering

Inschrijven en inlichtingen bij de wedstrijdcommissie visput Leenaerts.

 

Ledenadministratie:

Jan de Bruin, Grote Tiende 16, 4756 CC Kruisland 0167 - 532011

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Redactiecommissie:

Ben Donkers, de Genestetlaan 57, 4707KX Roosendaal.

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

René van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wedstrijdcommissie bootvissen:

Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751JC Oud Gastel 0165-512564

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-10779816

Donald Lameir, Elzenpad 14, 4751JP Oud Gastel 0165-511173

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-48269573


Wedstrijdcommissie zout:

René Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel 06-25334523

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adwin Voet, Rolleweg 23, 4751 VA Oud Gastel 06-50536267

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Commissie Visput Leenaerts:

Robbin Rebel, Azurietdijk 8, 4706 BS Roosendaal 0165-565811

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 53527453


Wedstrijdcommissie zoet:

Robbin Rebel, Azurietdijk 8, 4706 BS Roosendaal 0165-565811

06 – 53527453

René van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal 0165 - 540095

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 46535597

 

BESTUUR GBV

Voorzitter:

Jan Verschuren, Arnoutlaan 67, 4741 CW Hoeven 0165 – 504578

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Secretaris

(2e voorzitter):

Rene van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal 0165 – 540095

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 46535597


1e Penningmeester:

Cor Sperber, Porfierdijk 33, 4706 MH Roosendaal 0165 - 543643

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


2e secretaris:

Jan Baartmans, van de Nootlaan 16, 4707 HL Roosendaal 0165- 571260

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 21230539


2e penningmeester:

Jan de Bruin, Grote Tiende 16, 4756 CC Kruisland 0165 - 532011

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


1e commissaris:

Rene Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel 06 - 25334523

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


2e commissaris:

Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751 JC Oud Gastel 0165 - 512564

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


3e commissaris:

Donald Lameir, Elzenpad 14, 4751 JP Oud Gastel 0165 - 511173