FEESTAVOND GBV

Op zaterdag 10 december 2016

organiseert GBV weer haar jaarlijkse feestavond

in de feestzaal van Sieben Squash,

de Stok 4, Roosendaal

Aanvang 20.00 uur


Programma:

- Huldiging kampioenen GBV van 2016

- Rustige muziek via Spotify

- GRATIS consumptiebonnen

- GRATIS buffetje


Ieder lid van GBV is met introducee van harte welkom.


In verband met de organisatie van deze avond gaarne even vooraf een berichtje dat u

aanwezig zult zijn en met hoeveel personen:e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel. 0165 – 540095 of 06-46535597.

schriftelijk: GBV, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal


We hebben dit jaar bewust gekozen voor een rustige lokatie en rustige

achtergrondmuziek. Hierdoor zal het mogelijk zijn om lekker bij te kletsen

over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. U bent welkom!!!!

Laten we er samen een leuke avond van maken.GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!

GBV maakt steeds meer gebruik van e-mail om de leden te benaderen in verband met te

houden activiteiten. Vandaar ons verzoek om uw e-mail adres aan ons door te geven.

Stuurt u aub een mailtje naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam en adres.


Praat avond in buurthuis Dijksteeke op 23 november

Enige tijd geleden zijn we begonnen met het houden van een aantal praat avonden,

waarbij de leden actief werden betrokken bij het hengelsportgebeuren in verenigingsverband.

Ook was het mogelijk om tijdens deze bijeenkomsten de nieuwe vergunningen van

GBV te verkrijgen tegen contante betaling.

Ook dit jaar zal er weer zo’n praatavond plaatshebben en wel op woensdag 23 november.

U kunt uw papieren dan weer persoonlijk afhalen.

U bent welkom vanaf 19.30 uur in het Dijksteeke, Dijkcentrum 131, Roosendaal.GBV nog steeds op zoek naar jeugd(bege)leiders

De jeugdactiviteiten van GBV staan al enige tijd op een laag pitje. Dit komt voornamelijk

door het gebrek aan begeleiding. Inmiddels hebben we ons lid Adwin Voet bereid gevonden

onze jeugd te ondersteunen. Voelt u zich geroepen om hem daarbij te helpen dan

verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat. U laat onze jeugd toch niet

in de steek??????Ook nog steeds vrijwilligers gezocht voor werkgroep

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het onderhoudswerk aan onze GBV-wateren willen

uitvoeren. We denken hierbij aan het maaien van de visstoepen, het verwijderen van

de planten voor de visstoepen, het plaatsen of vervangen van bordjes e.d. Materiaal

hiervoor is aanwezig.

U hoeft het ook niet voor niets te doen want we willen er best wat voor betalen.

Hebt u interesse neemt u dan contact op met het secretariaat.Noodplan bij vissterfte of calamiteiten

Om in geval van vissterfte of calamiteiten op een van onze eigen viswateren en/of RHA

wateren zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen is een noodplan opgesteld.

Mocht u constateren (of van horen zeggen uit betrouwbare bron) dat zich in een van

deze viswateren problemen voordoen zoals b.v. verontreiniging water, dode eenden,

dode vissen, veel aanwezige meeuwen, sterke verkleuring van het water (overdadige algenbloei)

etc. neemt u dan onmiddellijk contact op met een van volgende personen:


GBV wateren

R. van Caulil 0165 – 540095 of 06 – 46535597

J. Baartmans 0165 – 571260 of 06 – 21230539

Wateren Sportvisserij Nederland

Brabantse Delta 06 – 52398307

RHA-wateren

Gemeente Roosendaal 0165 – 579555

R. van Caulil 0165 – 540095 of 06 – 46535597

Deze zullen dan met spoed de nodige maatregelen nemen.CONTRIBUTIE-REGELING GBV 2017

De contributies voor 2017 zijn, met goedkeuring van de Alg. Ledenvergadering,

ongewijzigd gebleven.


a. senioren vanaf 14 jaar € 35,00

b. senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging) € 18,00

c. 65+ met vispas € 30,00

d. 65+ met 2e vispas/zeevispas (lid andere vereniging) € 13,00

e. jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas € 17,75

f. jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas € 10,50

g. senioren vanaf 14 jaar met zeevispas € 25,50

h. 65+ met zeevispas € 20,50

i. jeugd tot 14 jaar met zeevispas € 20,00


Hoe is de contributie samengesteld?

De contributie bedraagt in feite € 14,00 voor senioren en € 9,00 voor 65+ en jeugdleden.

Hierboven op komen de kosten aan afdracht voor Sportvisserij Nederland € 14,00 en de

afdracht aan Sportvisserij Zuidwest Nederland € 7,00. Deze afdrachten komen dus niet

ten goede aan GBV maar moeten wij afdragen aan beide organisaties.

Portokosten zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen.


Visplanner rechtsgeldig

LET OP:

vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk

geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse

Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee

naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de

sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd

kosten bespaard en het milieu gespaard.


GEZAMENLIJKE LIJST EN AANVULLINGSLIJST NIET MEER STANDAARD MEEGELEVERD!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet

meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via

www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.


Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in

de laatste week van november het verschuldigde bedrag aan contributie voor 2017 van

uw bankrekening afgeschreven. U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd

binnen 21 dagen.


Betalen met acceptgiro

Voor leden die geen incasso-opdracht hebben afgegeven hebben we weer een acceptgiro

bijgesloten.

Hiermede kunt u zelf uw contributie voldoen. Vergeet u niet uw naam en adresgegevens op

deze acceptgiro te vermelden + de door uw gewenste contributie (letter).

U kunt ook betalen met internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:

IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843

tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.

Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens. Zodra uw betaling

bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.


Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie,

IBANrek. nr. BE03733038165284

Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).

Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.

Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik gaan

maken van automatische incasso betaling.


Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij een van de

volgende hengelsportwinkeliers:

K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal

Petfood Hengelsport, Nieuwstraat 106, Essen (Belgie).


U ontvangt dan een tijdelijke vispas + alle verenigingsvergunningen.. Na invulling en opsturen

van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.

Was u in 2016 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkeliers dan betaalt u

een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden

aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).


Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit

hebben. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel. 0165 – 543643. Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw

rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Nachtvisvergunningen Stokvijver

Er worden ook in 2017 geen nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven.

Dit besluit is onlangs weer genomen door het bestuur.


Doorgeven adreswijzigingen, opzeggingen etc.

Voor alle persoonlijke wijzigingen (overlijden, opzegging lidmaatschap etc.) en vragen

betreffende de administratie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze

administrateur Jan de Bruin.

Tel. 0167 – 532011

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.