Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
Steurvissen in de Biesbosch

Op zaterdag 26 september werd er, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van GBV, een receptie gehouden bij Sieben Recreatie aan de Stokvijver.

Om 16.00 uur werden de gasten, genodigden en oud leden, ontvangen in de feestzaal. Namens SZN waren aanwezig voorzitter Remco Schreuders en Wietse van Aalten. Door Remco werden we gefeliciteerd en gehuldigd met een mooie standaard en geldbedrag. Namens de gemeente was aanwezig Rene van Ginderen. Ook hij was vol lof over GBV. Hij zegde toe om het door SZN geschonken bedrag, namens de gemeente, te verdubbelen. Verder waren aanwezig diverse afgevaardigden van de regionale verenigingen. Om 17.30 uur werd de receptie afgesloten. 

Toespraak voorzitter tijdens de receptie

Beste leden en genodigden,


Namens het bestuur van GBV heet ik u allen van harte welkom bij deze receptie ter gelegenheid
van ons 75 jarig bestaan. Bijzonder welkom aan Remco Schreuders en Wietse van Aalten van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Bijzonder welkom ook aan Rene van Ginderen die hier namens de gemeente Roosendaal aanwezig is. Bijzonder welkom ook aan onze collega bestuurders van de regionale verenigingen.
En natuurlijk ook welkom onze eigen bestuurders en leden van GBV.

75 jaar is een hele tijd, zeker voor een vereniging die floreert louter op basis van vrijwilligers.
Heel wat voorzitters, secretarissen, penningmeesters, bestuurders en commissieleden hebben zich de afgelopen 75 jaar ingezet voor de belangen van onze leden. Het zou te ver gaan om hier alle namen te noemen maar enkele namen willen we toch niet onbenoemd laten. Piet Luijkx, inmiddels bijna 90 jaar,
is een van de grondleggers van onze vereniging.
Jaren lang was hij aktief als secretaris en zijn laatste jaren als bestuurslid van GBV nog als voorzitter. Een andere naam die ik zeker wil vermelden is die van Piet Kuijstermans.
Hij heeft jaren als voorzitter gefunktioneerd en is ook een van de medeoprichters van de
RHA, de overkoepelende organisatie namens de gemeente Roosendaal. Helaas kunnen beiden, door gezondheidsproblemen, niet aanwezig zijn. Tot slot wil ik de naam noemen van Cor Sperber die gedurende 22 jaar de rol van penningmeester heeft vervuld. Pas vorig jaar heeft hij die funktie overgedragen.
Alle 3 deze genoemde personen zijn inmiddels benoemd tot erelid van GBV.
Helaas hebben we in de ledenadministratie niet exact kunnen traceren hoe lang iemand
onafgebroken lid is van GBV. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om tijdens dit jubileum geen jubilarissen te huldigen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer namen te noemen van aktieve leden die veel en goed
werk hebben verricht. Maar dan zou mijn speech wel erg lang worden.
Wel wil ik nog even stilstaan bij aktieve leden die ons de laatste jaren zijn ontvallen. Ben Donkers (redaktie), Jan Verschuren (voorzitter), Jack Dierkx (bootcommissie), Adrie Goorden (feestcommissie), John van Ginneken (2e penningmeester), Andre Verbocht (zoetcommissie), Noud Schneijderberg (zoetcommissie),
Jos Linders (lid), John van Oorschot (lid) en Sus van Agtmaal (lid en voorzitter Puitaal).
Als deze mensen niet waren overleden waren ze zeker aanwezig geweest bij dit feest. We zijn vast nog namen vergeten maar ik wilde deze namen toch even noemen. (minuut stilte).

Het was een bijzondere tijd toen GBV, op 13 september 1945, werd opgericht. n.l. net na
het beeindigen van de 2e wereldoorlog. Het is weer een bijzondere tijd nu we ons 75 jarig bestaan
vieren n.l. de corona-tijd. Beide keren staat of stond de wereld op zijn kop met veel onzekerheden en het rouwen om de slachtoffers.
Maar juist in deze tijden lijkt de hengelsport aan populariteit te winnen. Sinds de corona-
uitbraak is het ledenaantal landelijk met maar liefst 70.000 gestegen. Ook GBV plukt hiervan de vruchten want ondertussen staan we op ruim 1300 leden.
Hiermee zijn we inmiddels een van de grootste plaatselijke verenigingen.

In het kader van ons jubileum hadden we in 2020 een aantal extra activiteiten gepland voor
onze leden. Door  de corona crisis hebben we enkele van de door ons geplande jubileumactiviteiten helaas moeten annuleren. Toch kunnen we  ook terug kijken op enkele zeer geslaagde evenementen die wel doorgang hebben kunnen vinden. Bijvoorbeeld onze vangstrijke forel-visdag in Achtmaal die volledig was volgeboekt. Ook de vrijwilligersdag in De Heen kon gelukkig, op het laatste nippertje, doorgang vinden.
Ook de visdag bij visvijver “de Biesbosch” nabij Werkendam was, ondanks de tegenvallende opkomst, een succes. En tot slot is er voor vanavond een feest gepland voor de leden met aanhang.
Daarna kunnen we ons jubileum afsluiten.

GBV huurt een aantal wateren van de Gemeente Roosendaal en van de Brabantse Delta. Sinds kort zijn daar alle wateren van de RHA bijgekomen. Al deze wateren vallen dus onder het beheer van GBV. Inmiddels heeft GBV al deze wateren, m.u.v. de Stokvijver, ingebracht in de Lijst met Viswateren van Sportvisserij Nederland.
Dit betekent dat iedereen, met een vispas, mag vissen in al deze wateren. Jeugd tot 14 jaar, die vist met 1 hengel met gewone aassoorten, heeft geen vispas nodig. Hiermee gaan we mee in de doelstelling van Sportvisserij Nederland: iedereen met een vispas mag vissen in alle wateren van Nederland. Helaas werken nog niet alle verenigingen hieraan mee.

De afgelopen jaren is er door GBV vis uitgezet in o.a. het Burg. Coenenpark, de Tolbergvijver en  in de Stokvijver, waaronder graskarper.  Er zijn plannen om komend najaar weer de nodige vissen uit te zetten om zodoende de viswateren voor de vissers aantrekkelijk te houden.

Kortom: er wordt nog steeds volop aan de weg getimmerd. Punt van aandacht blijft de personele bezetting in de vorm van vrijwilligers. Om ons heen hebben we inmiddels diverse verenigingen ter ziele zien gaan
door gebrek aan opvolging van bestuurders.
Willen wij niet de volgende vereniging zijn die dit lot ondergaat dan zullen onze jongeren snel op moeten staan. En, het verenigingswerk van met name hengelsportverenigingen biedt vele uitdagingen.
Het is gewoon geweldig en veelzijdig werk.
Ik heb het meer dan 50 jaar met veel plezier, gedaan. Maar nu is de beurt aan de jeugd.
Ook zal het steeds belangrijker worden om onze blik te verruimen door meer samen te
werken met de overige regionale verenigingen. Alleen dan hebben we een kans om met
z’n allen te overleven.

Toch heb ik er alle vertrouwen in dat ook dit wel weer goed zal komen. Op naar het volgende jubileum.
Tot slot wil ik nog bedanken: onze feestcommissieleden Adwin Voet, Ruud Stoop, Ronald Verkerk en
Cor Sperber.
Verder de leden van het bestuur en Ewald en Rianne Sieben voor het verzorgen van de catering in deze prachtige lokatie.Voorzitter Remco Schreuders spreekt ons toe ...........


Van hem ontvangen we deze mooie herinnering + enveloppe met inhoud ......


Wethouder Rene van Ginderen laat zich ook horen, vol lof over onze vereniging ........


Bestuur GBV zit er (in corona-positie) klaar voor .........

Onze sportvrienden van de Kruisweel waren ook aanwezig ......
Evenals GVV uit Hoeven, het Schietertje uit Fijnaart ........

En natuurlijk Het Bliekske uit Oud Gastel ..............