ZOUTELANDE – De stranden tussen Westkapelle en Zoutelande en tussen Valkenisse en Vlissingen worden dit jaar opgespoten. Rijkswaterstaat probeert vóór mei één van deze twee al op te hogen. Woordvoerder Ilse Rokven sluit niet uit dat het tweede deel mogelijk ook nog voor het begin van het vakantieseizoen wordt opgespoten.
Of dat lukt, hangt af van de omstandigheden, zegt Rokven. ,,We willen niet tijdens het badseizoen daar werken. Het kan dus ook het najaar worden voordat we het tweede deel of zelfs beide delen aanpakken.”

De beide strandvakken moeten dit jaar worden opgehoogd om ervoor te zorgen dat de kustveiligheid is gegarandeerd. Metingen wijzen volgens Rokven uit dat het zand aangevuld moet worden. Dankzij dat werk wordt ook het strand weer breder, wat goed is voor het toerisme.

Ciara zorgde voor problemen

Een jaar geleden verdween tijdens de februaristorm Ciara flink wat zand van de Walcherse zuidwestkust waardoor bij hoogwater het strand op een aantal plaatsen wel heel erg smal werd. Uiteindelijk werd na enkele maanden alleen 860 meter strand tussen Vlissingen en Dishoek opgespoten omdat daar de kustveiligheid echt in het geding was. De gemeente Veere kreeg destijds wel het aanbod te profiteren van de aanwezigheid van het materiaal om op te spuiten zodat ook 1100 meter strand tussen Dishoek en Zoutelande kon worden meegenomen. Want ook daar was tijdens de storm veel zand verdwenen.

Het Veerse college ging echter niet op het aanbod in omdat het destijds midden in de eerste golf van de coronacrisis zat. Het wilde niet vele extra tonnen aan het ophogen van het strand uitgeven terwijl het niet wist wat de financiële gevolgen van de crisis waren. B en W gingen er toen nog vanuit dat er alleen al dat jaar mogelijk meer dan acht miljoen euro minder zou binnenkomen aan toeristenbelasting en parkeerheffingen. Later bleek dat verlies mee te vallen omdat het toerisme tijdens de zomermaanden fors opleefde en ook het Rijk met geld over de brug kwam.

Liefst nog voor de zomer

Deze keer hoeft de gemeente Veere niet financieel bij te springen omdat het ophogen gebeurt in het kader van de kustveiligheid. Tijdens de commissievergadering van de gemeente Veere kwam deze week de zandsuppletie ook aan de orde na vragen van Sander Jacobse (SGP/CU). Wethouder Adri Roelse (DTV, toerisme) sprak de hoop uit dat het opspuiten voor de zomer plaatsvindt. Volgens hem hoort hij volgende maand wanneer Rijkswaterstaat begint met het werk. ,,Officieel moet het opspuiten voor de jaarwisseling zijn afgerond. Maar we hopen natuurlijk dat het eerder plaatsvindt. We zijn daarvoor aan het lobbyen.”