Het nieuwe wedstrijdseizoen van GBV is inmiddels weer begonnen met de 1e bootwedstrijd van GBV.
Er werd gevist met de ms. Theo vanuit Vlissingen.

Zaterdag 21 januari was het weer zover. Om 8.00 uur vertrok de boot vanuit de haven van Vlissingen
en zette koers naar de visgronden van de Westerschelde. Het was koud maar droog en het windje
was zwak tot matig uit het noordoosten. De vangsten waren al wel een stuk minder dan voorheen,
maar ja, dat is vaak in deze tijd van het jaar. Toch werd er wel vis gevangen en er was dus weer
een uitslag.

Uitslag 1e wedstrijd met de ms Theo vanuit Vlissingen d.d. 21-1-2023

  1. P. Goorden 498 cm
  2. D. Lameir 423 cm
  3. R. Voet 401 cm
  4. R. Hurkmans 364 cm
  5. P. de Deugd 342 cm
  6. K. Brouwers 308 cm
  J. Mous 308 cm
  8. K. Boot 232 cm
  9. J. Mol 224 cm
10. R. van Beveren 213 cm
  R. de Maertelaere 213 cm
12. R. Verbeek 189 cm
13. A. Voet 159 cm
14. G. Lambregts 149 cm
15. G. Voet 118 cm
16. W. Slemmer 113 cm
17. H. van As 111 cm
18. G. Rampaart   26 cm

Grootste vis was een gul van 47 cm, gevangen door Kees Brouwers.REGLEMENT BOOTWEDSTRIJDEN GBV 2023.

De wedstrijden staan open voor alle leden van GBV vanaf 14 jaar (men moet wel zelfstandig kunnen vissen).

1. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per wedstrijd (bij elke wedstrijd te voldoen). Opstappers geen lid van GBV
    betalen € 22,- (geen deelname wedstrijd). Opstappers uitsluitend op uitnodiging van een van de deelnemers
    aan de bootcompetitie. Maximaal aantal deelnemers is 24 personen.

2. U wordt geacht bij inschrijving voor de bootcompetitie aan alle wedstrijden mee te doen.
    Bent u echter verhinderd voor een bepaalde wedstrijd dan dient u tijdig (week van te voren) doch uiterlijk
    de dinsdag voor de wedstrijd hiervan de bootcommissie in kennis te stellen. Meldt u zich niet tijdig af dan
    bent en blijft u alsnog het inschrijfgeld schuldig. Bij de eerstvolgende wedstrijd dient u dan dit achterstallige
    bedrag alsnog te voldoen. Doet u dit niet dan wordt u voor verdere deelname aan de competitie uitgesloten.

3. Van alle wedstrijden die gehouden worden tellen de 4 beste wedstrijden mee voor het eindklassement.
    De z.g. vrije wedstrijd (als deze wordt gehouden) telt mee voor het eindklassement indien een van de reguliere
    wedstrijden door omstandigheden komt te vervallen.

4. Er word 1 nummer geloot als beginplaats, voor de periodes 2 en 3 wordt er (het aantal deelnemers gedeeld
    door 3) plaatsen doorgeschoven, met de klok mee.
    Nummer 1 is altijd rechts voor op de boot. Elke wedstrijd wordt opgesplitst in 3 delen van maximaal 2 uur
    (exclusief eventueel verkassen van de boot). Over het verkassen van de boot beslist uitsluitend de
    bootcommissie in overleg met de schipper.

5. Er mag worden gevist met een werphengel (maximale lengte 3 meter), voorzien van een onderlijn met
    maximaal 3 haken. Het gebruik van een dobber (drijver) is niet toegestaan. Ook is het gebruik van gevlochten
    lijnen op de Oosterschelde niet toegestaan, met uitzondering van de wedstrijden in de monding van de 
    Westerschelde.

6. Gereedgemaakte reservehengel (voorzien van onderlijn) is niet toegestaan. Het voorhanden hebben van
    1 extra onderlijn voorzien van aas is wel toegestaan. Hiervan mogen andere vissers geen hinder ondervinden,
    dus niet los laten slingeren

7. Begin en einde der wedstrijd wordt duidelijk aangegeven. Direct de lijn uit het water halen, nog aangehaakte 
    vis telt nog mee. Keuze van aas is vrij met uitzondering van zachte krab.

8. Er zal worden gevist op cm. Ondermaatse vis moet groter dan 10 cm zijn en dient gelijk na vangst te worden
    aangeboden ter meting aan de controleur. Na meting (afgerond naar beneden)) wordt deze genoteerd op de
    wedstrijdkaart en onmiddellijk teruggezet. Maatse vis kan na de wedstrijd ter meting worden aangeboden.
    Alle vangst = 1 punt per cm. Lijst maatse vis van SZN wordt aangehouden.
    Ondermaatse beschadigde of dode vis zal niet worden genoteerd door de controleur.
    Paling komt NIET voor puntentelling in aanmerking en dient gelijk te worden teruggezet.

9. Het aanbieden van ondermaatse vis (met uitzondering van wijting en steenbolken) na de wedstrijd kan tot
    uitsluiting leiden.

10. Alleen vis, aan eigen uitrusting gevangen, in de bek gehaakt, telt mee. Vis die door 2 of meerdere deelnemers
    in de bek is aangehaakt, telt voor ieder der betrokkenen. Deze vis wordt apart gemeten. Opzettelijk hinderen
    van andere deelnemers kan uitsluiting tot gevolg hebben.

11. Deelnemers zonder vis worden als laatste van het totaal aantal deelnemers geklasseerd + 1 pnt.

12. Klassementsregeling: degene met de meeste aantal cm wordt 1e van het dagklassement etc.
    De punten van de behaalde klassering tellen voor het eindklassement.
    Gelijk eindigen in de dagklassering is mogelijk. 2 man derde, wordt de volgende 5e etc.

13. Eindklassement: er wordt 1 klassement bijgehouden n.l.: klassement op punten (behaalde plaats in uitslag).
    Hierbij zijn de 4 beste uitslagen bepalend. Voor de eindklassering worden de klasseringspunten van de 4 beste
    uitslagen bij elkaar opgeteld. Degene die hier het minste aantal klasseringspunten behaald wordt kampioen
    resp.1e en 2e ridder.
    Bij gelijk eindigen is het totaal aantal cm van de 4 beste uitslagen samen bepalend voor de volgorde van
    eindklassering. Is dit ook gelijk dan beslist het lot.

14. Prijzenregeling: eremetaal voor de eerste 3 in het eindklassement.

15. De inschrijfgelden minus de kosten van de boot en een prijzengeld bijdrage van de club zal in zijn geheel
    worden besteed aan de prijzen voor de eindklassering. Aantal prijzen zijn 1 op de 3 ingeschreven wedstrijd vissers.

16. Hiervoor komt iedereen in aanmerking die aan minstens 4 van al de wedstrijden heeft meegedaan.

17. De bootcommissie heeft het recht bij slechte weersomstandigheden (altijd in overleg met de schipper)
    de wedstrijd af te gelasten. Bij twijfel kunt u bellen met de bootcommissie (tel. nr. zie contactpersonen).

18. Ook bij een afgegeven “Weercode ORANJE” wat de avond vooraf aan de wedstrijd dag wordt afgegeven
    zal een afgelasting van de wedstrijd tot gevolg hebben. Hier wordt de schipper dan van in kennis gesteld en de
    ingeschreven wedstrijd vissers kunnen de bootcommissie bellen voor evt. informatie.

19. De bootcommissie heeft het recht om willekeurige deelnemers te controleren op het bezit van zaken die in
    strijd zijn met de reglementen. Ook dient u op verzoek uw lidmaatschapskaart van GBV te tonen.

20. In punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de bootcommissie. Komt men niet tot overeenstemming,
    dan beslist het bestuur van GBV in laatste instantie.

21. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. De vereniging is op geen enkele
    wijze aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het niet naleven van dit reglement kan uitsluiting
    tot gevolg hebben.

22. De bootprijzen (zowel geld als eremetaal) zullen worden uitgereikt na de laatst gehouden wedstrijd op een
    nader te bepalen tijd en plaats bij voorkeur op de feestavond van GBV.

23. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald door de deelnemer (of een schriftelijke machtiging bij
    verhindering).
    Prijzen (zowel geld als eremetaal) die niet op deze wijze worden afgehaald vervallen aan de vereniging.

Bootcommissie: Kees Brouwers, tel. 0165-512564 / Donald Lameir, tel. 0165-511173