Bijgaand de nieuwsbrief van maart 2021. Hierin vindt u vrijwel alle activiteiten die in 2021 gepland staan.
Wel dient men er rekening mee te houden dat sommige activiteiten alsnog worden gewijzigd, verplaatst of geannuleerd.door eventuele coronamaatregelen.

NIEUWSBRIEF GBV MAART 2021

FEESTAVOND GBV

De geplande feestavond van 16 januari j.l. heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. 
Er zal een nieuwe datum worden vastgelegd zodra de corona maatregelen dit toelaten.

_________________________________________________________________________________________


GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!

GBV maakt steeds meer gebruik van e-mail om de leden te benaderen in verband met te houden activiteiten,
waaronder deze nieuwsbrief. Vandaar ons verzoek om uw e-mail adres aan ons door te geven,
met name als dit tussendoor veranderd is.  Stuurt u aub een mailtje naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
met vermelding van uw naam en adres.
Dit is tevens het adres voor alle persoonlijke wijzigingen zoals overlijden, opzegging lidmaatschap etc.
En ook voor vragen betreffende de administratie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze leden-administrateur Donald Lameir. Tel. 0165 – 511173.

__________________________________________________________________________________________


Contributie-regeling GBV 2021

De contributie  voor 2021 is, met goedkeuring van de leden tijdens de afgelopen
jaarvergadering gewijzigd als volgt:

a.            senioren vanaf 14 jaar                                                                                                € 37,50
b.            senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)                                    € 18,00
c.            65+ met vispas                                                                                                           € 32,50
d.            65+ met 2e vispas (lid andere vereniging)                                                                 € 13,00
e.            jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                                             € 15,00
f.             jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas (jeugdvergunning GBV)                                  Gratis
g.            Nachtvisvergunning Stokvijver                                                                                   € 13,00

Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste week
van november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven.
U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.

Betalen met acceptgiro (geen acceptgiro’s meer bijgeleverd)

Er worden geen acceptgiro’s meer aangemaakt voor het betalen van uw contributie. U kunt dus nog
uitsluitend contant betalen of internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.

Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester
Geduld Brengt Vis te Roosendaal. Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).
Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.

LET OP:  wij hebben de KBC bank opgezegd. U kunt dus niet meer via deze bank betalen.
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik maken van
automatische incasso betaling. U kunt ons daartoe machtigen.


Afdracht gelden aan SN en SZN in 2021

Zoals u wellicht bekend moeten wij, als aangesloten vereniging, een afdracht betalen per lid aan
zowel SN (landelijk) als SZN (regionaal). Voor Sportvisserij Nederland  is dit in 2021 € 15,00 en voor
Sportvisserij Zuidwest Nederland is dit  € 8,00. Totale afdracht dus € 23,00 per lid.

Geen ledenkaarten meer

Er zullen  geen aparte ledenkaarten van GBV meer worden verstrekt.  Uw VISPAS (met logo van GBV)
is voortaan uw bewijs van lidmaatschap. Uitzondering hierop is de nachtvisvergunning van GBV.
Dit is een aparte vergunning, uitgegeven door GBV, waarmee u uitsluitend op de Stokvijver  ’s nachts
mag vissen. Jeugdleden tot 14 jaar zonder vispas ontvangen een jeugdvergunning van GBV.

Alle Roosendaalse wateren in de vispas

Alle wateren in Roosendaal, die voorheen vielen onder de RHA,  zijn inmiddels ingebracht  in de VISPAS.
Dit geldt ook voor de wateren van GBV, met uitzondering van de Stokvijver. Hierdoor is ook de RHA
vergunning komen te vervallen. De nieuwe regels en voorwaarden kunt u terug vinden in de wijzigingenlijst
van de Lijst van Viswateren van SN en in de app visplanner.

Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vergunningen.

Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig
als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te
mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren 
wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en
worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard
meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven
dat u deze papieren lijsten (dikke boekje) nog wel wilt ontvangen. U betaalt hiervoor dan € 5,00 extra.

Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij de volgende hengelsportwinkelier: 
K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal
U ontvangt dan een tijdelijke vispas.  Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken
uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2020 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier  dan betaalt u een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).

Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit hebben.
Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met Donald Lameir, Tel. 0165 – 511173.
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.

Nachtvisvergunningen Stokvijver

Er worden voor 2021 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is onlangs 
genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-.
Tevens is hierbij het gebruik van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te geven
vergunningen is 35. Huidige vergunninghouders hebben als eerste recht op een nieuwe vergunning..
Vergunningen die niet worden verlengd worden in eerste instantie verstrekt aan leden die op de wachtlijst staan.
Hierna kan men zich weer in laten schrijven op de nieuwe wachtlijst.
Let op: bij verlies van uw nachtvisvergunning betaalt u € 25,- voor een vervangende vergunning.

________________________________________________________________________________________


Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN 2021 (onder voorbehoud van corona).

 zondag 11 april                Eendracht II / Oosterschelde / Bergse Diepsluis      
zaterdag 22 mei               Eendracht II / Oosterschelde / Bergse Diepsluis
zaterdag 9 oktober           MS Theo / Westerschelde / Vlissingen
zaterdag 30 oktober         Eendracht II / Oosterschelde / Bergse Diepsluis
zaterdag 13 november     MS Theo / Westerschelde / Vlissingen
zaterdag 4 december       Eendracht II / Oosterschelde / Bergse Diepsluis

* De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering        

Het vertrek is telkens om 8.00 uur vanuit de Bergse Diepsluis resp. de haven van Vlissingen (bij het station)
Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Kees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir).


Programma clubwedstrijden kantvissen ZOUT GBV 2021 (onder voorbehoud corona).

26 juni

Pernis

   1e wedstrijd   15.00 - 19.00 uur (HW 17.00 uur) 

10 juli

Pernis

   2e wedstrijd   14.15 - 18.15 uur (HW 16.15 uur)     

  2 oktober

Pernis

   3e wedstrijd   10.45 - 14.45 uur (HW 12.45 uur)

  6 november

Waarde

   4e wedstrijd  13.00 - 17.00 uur (HW 14.30 uur) 

27 november

De Banjaard   

   5e wedstrijd  11.00 - 15.00 uur (LW 13.00 uur) 

11 december

Strand

   6e wedstrijd  12.00 - 16.00 uur (LW 14.00 uur) 

* de 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering.

Inschrijven voor deze wedstrijden uiterlijk 1 dag voor elke wedstrijd via tel. nummer:
(ook voor inlichtingen)                06-50536267 (Adwin Voet) of 06-25334523 (Rene Voet)Programma clubwedstrijden ZOET GBV 2021 (onder voorbehoud corona)
  

  3 april

BOVENSAS

9.00-13.00 uur

17 april

BLANKERSHOVE Oud Gastel

9.00-13.00 uur

  1 mei

ROOSENDAALSE VLIET 

9.00-13.00 uur

15 mei

BLANKERSHOVE Oud Gastel

9.00-13.00 uur

  5 juni

TOLBERGVIJVER

9.00-13.00 uur

14 augustus

ROOSENDAALSE VLIET

9.00-13.00 uur

  4 september

ROOSENDAALSE VLIET

9.00-13.00 uur

18 september

WILLEMSTAD loopbruggen

9.00-13.00 uur

  2 oktober 

ROOSENDAALSE VLIET

9.00-13.00 uur


* De 6 beste wedstrijden tellen mee voor de eind klassering

Inschrijven aan het begin van het parkours van 7.45 - 8.00 uur.

Inlichtingen over deze wedstrijden:  tel. 0165 - 552170 (Rene  Mathijssen)
                                                           tel. 06 – 20226643 (Marco Gabriels)Programma clubwedstrijden GBV 2021

Het uitvoeren van de vastgelegde clubwedstrijden op zowel zout als zoet zijn op dit moment nog steeds
onzeker in verband met corona. Wij adviseren u dan ook om de nieuwsberichten op zowel facebook
als website nauwgelet te volgen.


Jaarvergadering GBV

Ook hier zijn we nog in afwachting van de corona maatregelen. Zodra de vergaderlokatieweer is geopend
zullen we een datum plannen.


Jeugdviscursussen en praktijkdag

Op de woensdagen 19 en 26 mei worden er weer  viscursussen verzorgd voor de jeugd en wel in het Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal.  Dit van 19.00-20.00 uur.
Verder zal er op zondag 30 mei  een praktijkvisdag worden  gehouden in een nader te bepalen viswater.
Opgave voor deze cursus:  Adwin Voet, tel. 06-50536267 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Jeugdleden van GBV tot 14 jaar zijn ook van harte welkom.


Jeugd gaat vissen met de boot op Oosterschelde

Op zaterdag 19 juni staat er voor de jeugd van GBV weer een boottocht gepland met de
Eendracht II vanuit de Bergse Diepsluis te Tholen. Er wordt gevist onder
begeleiding  van ervaren bootvissers. Ook ouders zijn eventueel welkom als
begeleider.  Het vertrek met de boot is om 8.00 uur, terugkomst rond 16.00 uur.
Liefhebbers  kunnen voor inlichtingen bellen met  R. Voet (06-25334523) of
A. Voet (06-50536267).


Visdag zoet  in Achtmaal

Ook dit jaar zal er weer een visdag worden gehouden in een van de forellenvijvers van Dre Lenaerts in Achtmaal.
Deelname gratis voor leden van GBV. Als datum is gepland zaterdag 28 augustus.
Voor deze gelegenheid wordt visput 2 (forellenput)  ingehuurd voor een dagdeel van 4 uur (van 13.00 - 17.00 uur).
Ook de jeugd kan hier uiteraard gebruik van maken.
Inlichtingen/aanmelden bij
R. van Caulil, tel. 06-46535597 of stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Let op: vol is vol.
Vergeet u niet om uw adres en tel.nr. door te geven.
 

Visdag zout met kleine bootjes op Oosterschelde

Het is de bedoeling dat GBV ook dit jaar weer gaat vissen met kleine bootjes op de Oosterschelde.
Als datum is gepland  zaterdag  5 juni. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij  R. Voet (06-25334523),
K. Brouwers (0165-512564) of A. Voet (06-50536267). Er wordt gevist vanuit  Yerseke, vertrek om 8.00 uur.
Opgeven uiterlijk 1 week vantevoren. Wees er tijdig bij want vol is vol.

Visdag zoet karper-/steurvissen in vijver De Biesbosch te Werkendam

Ook aan onze karpervissers hebben we weer gedacht. Het is dan ook de bedoeling dat er
weer een visdag wordt gepland in de visput bij Werkendam. Er is, in verband met de coronamaartregelen
nog geen datum gepland. Hou onze facebook en website paginas in de gaten.
Zodra een datum bekend is hoort u dat via deze media.
Inlichtingen en opgave tijdig bij Ruud Stoop 06-14042665. (Vol is vol).

 

BESTUUR en COMMISSIES GBV 2021

Redactiecommissie
                        
René van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal             06 - 46535597
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nicky Heck, Heijermanslaan 15, Roosendaal                                
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie bootvissen
Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751JC Oud Gastel                     0165-512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Donald Lameir, Elzenpad 14, 4751JP Oud Gastel                          0165-511173
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie zout

René Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel                           06-25334523
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adwin Voet, Rolleweg 23, 4751 VA Oud Gastel                              06-50536267
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Karpergroep vertegenwoordiger
Mark Lambregts, Kade 15, 4715 AB Rucphen                                06 - 21684042

Wedstrijdcommissie zoet

Rene Mathijssen, Wilhelminastraat 34, 4701 GX Roosendaal        0165 – 552170
Marco Gabriels, Amarildijk 54, 4706 AG Roosendaal                     06 - 20226643

Voorzitter
Johan Mathijssen, Ger. Ter Borchstraat 4, 4703 NM Roosendaal  06 - 29147437
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris 

Rene van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal             0165 - 540095
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                               06 - 46535597

Penningmeester
Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751 JC Oud Gastel                    0165 - 512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                           06 - 10779816

1e commissaris
Rene Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel                           06 – 2533452
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e commissaris (tevens ledenadministratie)
Donald Lameir,  Elzenpad 14, 4751 JP Oud Gastel                        0165 – 511173
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3e commissaris
Rene Mathijssen, Wilhelminastraat 34, 4701 GX Roosendaal        0165 - 552170

4e commissaris
Mark Lambregts, Kade 15, 4715 AB Rucphen                                06 - 21684042