Vrijwilligers van GBV, waaronder onze nieuwe voorzitter Johan Mathijssen, zijn zaterdag 27 maart aan de slag gegaan om de vijver weer bereik- en bevisbaar te maken.

Nadat de gemeente onlangs al volop had gesnoeid zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan om het zwarte zand
en de houtsnippers te verspreiden. Voorzitter had aan de gemeente gevraagd om een bulkvoorraad waarmee
de gaten konden worden gedicht en de paden weer begaanbaar. Nu maar hopen dat onze vissers dit waarderen
en voortaan de visplek schoon achterlaten.
Helaas is de uitzet van vis dit voorjaar niet doorgegaan ivm. de coronamaatregelen. Als het goed is gaat dat
nu gebeuren komend najaar of anders uiterlijk voorjaar 2022.