Bijgaand de nieuwsbrief van november 2021. Hierin vindt u de belangrijkste informatie van GBV in de periode van 1 november 2021 tot 1 maart 2022.

 NIEUWSBRIEF GBV November 2021


FEESTAVOND GBV

Op zaterdag 22 januari 2022

organiseert GBV weer haar jaarlijkse feestavond

in de feestzaal van Mazzeltov (voorheen Sieben)
de Stok 4, Roosendaal

Aanvang 20.00 uur

Programma:

- Ontvangst met bakje koffie of thee

- Huldiging kampioenen GBV van 2021

- Rustige achtergrondmuziek

- Voor drank en hapjes wordt gezorgd

Ieder lid van GBV is met partner of introducee van harte welkom.

In verband met de organisatie van deze avond gaarne even vooraf een berichtje dat u aanwezig zult zijn
en met hoeveel personen:

                             e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                              tel. 0165 – 540095 of 06-46535597.
                            
* Feestavond onder voorbehoud ivm. eventuele corona maatregelen. Volg het nieuws.

_______________________________________________________________________________________


GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!


GBV maakt steeds meer gebruik van e-mail om de leden te benaderen in verband met te houden activiteiten,
waaronder deze nieuwsbrief. Vandaar ons verzoek om uw e-mail adres aan ons door te geven, met name
als dit tussendoor veranderd is.  Stuurt u aub een mailtje naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met vermelding van uw naam en adres.Contributie-regeling GBV 2022

De contributie  voor 2022 is, met goedkeuring van de leden tijdens de afgelopen
jaarvergadering vastgesteld als volgt:

a.         senioren vanaf 14 jaar                                                                                            € 37,50
b.         senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)                                € 18,00
c.         65+ met vispas                                                                                                       € 32,50
d.         65+ met 2e vispas (lid andere vereniging)                                                             € 13,00
e.         jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                                         € 15,00
f.          jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas (jeugdvergunning GBV)                              Gratis
g..        Nachtvisvergunning Stokvijver                                                                               € 13,00


Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste week van
november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven. U krijgt dan
uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.


Betalen met acceptgiro (geen acceptgiro’s meer bijgeleverd)

Er worden geen acceptgiro’s meer aangemaakt voor het betalen van uw contributie. U kunt dus nog uitsluitend
contant betalen of internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.


Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).
Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.
LET OP:  wij hebben de KBC bank opgezegd. U kunt dus niet meer via deze bank betalen.
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik maken van
automatische incasso betaling. U kunt ons daartoe machtigen.


Afdracht gelden aan SN en SZN in 2022

Zoals u wellicht bekend moeten wij, als aangesloten vereniging, een afdracht betalen per lid aan zowel
SN (landelijk) als SZN (regionaal). Voor Sportvisserij Nederland  is dit in 2022 € 15,00 en voor Sportvisserij
Zuidwest Nederland is dit € 8,00. Totale afdracht dus € 23,00 per lid.


Geen ledenkaarten meer

Er zullen  geen aparte ledenkaarten van GBV meer worden verstrekt.  Uw VISPAS (met logo van GBV)
is voortaan uw bewijs van lidmaatschap. Uitzondering hierop is de nachtvisvergunning van GBV. Dit is een aparte vergunning, uitgegeven door GBV, waarmee u uitsluitend op de Stokvijver  ’s nachts mag vissen.
Jeugdleden tot 14 jaar zonder vispas ontvangen een  GRATIS jeugdvergunning van GBV.


Alle Roosendaalse wateren in de vispas

Alle wateren in Roosendaal, die voorheen vielen onder de RHA,  zijn inmiddels ingebracht  in de VISPAS.
Dit geldt ook voor de wateren van GBV, met uitzondering van de Stokvijver. Hierdoor is ook de RHA vergunning
komen te vervallen. De nieuwe regels en voorwaarden kunt u terug vinden in de wijzigingenlijst van de Lijst
van Viswateren van SN en in de app visplanner.


Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vergunningen.


Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als
toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen.
Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het
gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden
tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.


Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd
met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten
(dikke boekje) nog wel wilt ontvangen. U betaalt hiervoor dan € 5,00 extra (verzendkosten).


Uitsluitend nieuwe leden via het verkooppunt van GBV

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij:
Dierenspeciaalzaak Jan Wagemakers, Kalsdonksestraat 146, Roosendaal.
U ontvangt dan een tijdelijke vispas.  Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken
uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2021 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier  dan betaalt u een onkostenvergoeding
van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).


Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit hebben. Mocht dit niet
zo zijn dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: Donald Lameir,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel. 0165 – 511173.
Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Nachtvisvergunningen Stokvijver

Er worden voor 2022 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is onlangs 
genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-. Tevens is hierbij het gebruik
van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen is 35.
Huidige vergunninghouders hebben als eerste recht op een nieuwe vergunning.. Vergunningen die niet worden
verlengd worden in eerste instantie verstrekt aan leden die op de wachtlijst staan. Hierna kan men zich weer in laten schrijven op de nieuwe wachtlijst.
Let op: bij verlies van uw nachtvisvergunning betaalt u € 25,- voor een vervangende vergunning.


Afhalen vispas  in buurthuis Dijksteeke  vervallen

Er zal dit jaar geen praatavond worden gehouden. Zodoende zal er ook geen gelegenheid zijn tot
het persoonlijk afhalen van de vispas en nachtvisvergunning. Alle vergunningen en vispassen zullen
nu per post worden verstuurd zodra uw betaling binnen is.


Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN 2022

Per 1 december a.s. is de Eendracht II verkocht en zal niet meer varen met sportvissers.
Wel zijn 3 wedstrijden vastgelegd bij de ms Theo, die vertrekt vanuit Vlissingen.
De bootcommissie is op zoek naar nieuwe adressen voor het bootvissen. Het is de bedoeling dat
er in totaal weer 6 wedstrijden worden gehouden, waarvan er 4 tellen voor de eindklassering.

MS THEO (vanaf Vlissingen): zondag 6 februari en zaterdagen 29 oktober en 26 november.
Vertrek om 8.00 uur
Visdag kleine bootjes vanuit Yerseke 4 juni.
Jeugdbootvisdag is gepland op 18 juni (boot nog niet bekend).    

Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Kees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir).


Programma clubwedstrijden KANTVISSEN zout 2022

In 2022 worden er weer 6 kantwedstrijden georganiseerd.
8 jan. Banjaard /  2 juli, 6 aug. en 8 okt. Pernis / 12 nov. Banjaard / 3 dec. Waarde.

Inlichtingen en opgave voor deze wedstrijden: R. Voet (06-25334523), A. Voet (06-50536267).


Jaarboekje 2022 zal verschijnen in maart 2022

Hierin het gehele jaarprogramma van GBV voor het jaar 2022.


Doorgeven adreswijzigingen, opzeggingen etc.

Voor alle persoonlijke wijzigingen zoals overlijden, opzegging lidmaatschap etc. En vragen
betreffende de administratie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze
administrateur Donald Lameir. Tel. 0165 – 511173           
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nieuw bestuur GBV

Sinds de afgelopen jaarvergadering is het bestuur van GBV weer compleet: 
J. Mathijssen  (voorzitter), R. van Caulil (interim secretaris tot 1-1-2022), K. Brouwers (penningmeester)
en verder commissarissen R. Voet, D. Lameir, M. Lambregts, R. Mathijssen en A. Voet.