Bijgaand de nieuwsbrief van maart 2023. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over de aktiviteiten van GBV in het komende jaar.

 
NIEUWSBRIEF GBV maart 2023 
 

Beste leden,

Hier is dan weer de eerste nieuwsbrief voor het seizoen 2023. In deze nieuwsbrief staan weer de  belangrijkste activiteiten die GBV dit jaar weer organiseert.
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden naar alle leden van GBV waarvan het e-mail adres
bij ons bekend is. Verandert uw e-mail adres geef het dan tijdig door aan onze ledenadministratie.
Leden zonder e-mail kunnen een verzoek indienen om deze nieuwsbrief per post te ontvangen.

GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met vermelding van uw naam en adres.


WEBSITE GBV

Via onze website www.gbvroosendaal.nl houden wij u voortdurend op de hoogte van alle nieuwtjes.

FACEBOOK

Ook via facebook is GBV actief. Als u zich aanmeldt wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van
alle actualiteiten. Tevens een medium waarop u direct kunt reageren en dus een persoonlijke inbreng
heeft. Maak er gebruik van.

WHATS APP

Tegenwoordig heeft iedere groep binnen GBV wel een eigen app groep. Hiermee hebben de deelnemers
aan de diverse activiteiten direct contact met elkaar. Wilt u hier gebruik van maken meldt u zich dan aan bij de betreffende groep.

ADMINISTRATIE GBV

Een goede administratie is de basis van iedere goed functionerende vereniging. Vandaar dit verzoek om
alle gebeurtenissen omtrent uw lidmaatschap van GBV te melden bij de juiste persoon.
Het gaat o.a. om wijzigen soort lidmaatschap, doorgeven overlijden, opzeggen lidmaatschap, klachten over vergunningen of betalingen etc.

Het enige juiste adres hiervoor is:
Donald Lameir, tel. 0165 – 511173, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


ALGEMENE LEDENVERGADERING BOEKJAAR 2022

Het bestuur van GBV nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering,
welke gehouden wordt op woensdag 15 maart 2023 in het Dijksteeke,
Dijkcentrum 191 te Roosendaal.

Aanvang vergadering 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

- Opening door de voorzitter.

- Notulen vorige algemene vergadering d.d. 2 maart 2022 (te lezen op website www.gbvroosendaal.nl).

- Ingekomen stukken en mededelingen.

- Jaarverslag secretaris 2022.

- Financieel verslag boekjaar 2022 door de penningmeester.
  Tevens verslag kascontrolecommissie over genoemd boekjaar.

- Begroting + vaststellen contributie voor 2024.

P A U Z E
  Tijdens de pauze worden er 2 waardebonnen van € 25,- verloot onder de aanwezigen (gratis lot).

- Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2023.

- Verkiezingen diverse commissies 2023/2024.

- Bestuursverkiezingen:
  Aftredend zijn M. Lambregts en R. Mathijssen (beiden zijn herkiesbaar).
  Eventuele nieuwe kandidaten dienen zich schriftelijk te melden voor aanvang van de vergadering.

- Rondvraag.
  U heeft hierbij de mogelijkheid om persoonlijk uw vraag te stellen of te reageren op onderwerpen.

- Sluiting.

Het bestuur rekent er op dat vele leden aanwezig zullen zijn.
Aangezien er slechts 1 ledenvergadering wordt gehouden hebt u ook slechts 1 maal de gelegenheid
om uw zegje te doen en mede het beleid van GBV te bepalen.


HET BESTUUR van GBV.


Contributie-regeling GBV 2023

De contributie  voor 2023 is, met goedkeuring van de leden tijdens de laatste
jaarvergadering gelijk gebleven en vastgesteld als volgt:

a.            senioren vanaf 14 jaar                                                                                                    € 37,50
b.            senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)                                        € 18,00
c.            65+ met vispas                                                                                                               € 32,50
d.            65+ met 2e vispas (lid andere vereniging)                                                                     € 13,00
e.            jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                                                 € 15,00
f.            jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas (jeugdvergunning GBV)
              (alleen voor de stadswateren van Roosendaal                                                               Gratis
g..          Nachtvisvergunning Stokvijver                                                                                        € 13,00


Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de laatste week van november het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bankrekening afgeschreven. U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd binnen 21 dagen.

Betalen met acceptgiro (geen acceptgiro’s meer bijgeleverd)

Er worden geen acceptgiro’s meer aangemaakt voor het betalen van uw contributie. U kunt dus nog uitsluitend contant betalen of internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u verzonden.

Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843  tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal.
Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).

Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post.
LET OP:  wij hebben de KBC bank opgezegd. U kunt dus niet meer via deze bank betalen.

Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik maken van automatische incasso betaling. U kunt ons daartoe machtigen.


Afdracht gelden aan SN en SZN in 2023

Zoals u wellicht bekend moeten wij, als aangesloten vereniging, een afdracht betalen per lid aan zowel SN (landelijk) als SZN (regionaal). Voor Sportvisserij Nederland  is dit in 2023 € 15,00 en voor Sportvisserij Zuidwest Nederland is dit € 8,00. Totale afdracht dus € 23,00 per lid.

Geen ledenkaarten meer

Er zullen  geen aparte ledenkaarten van GBV meer worden verstrekt.  Uw VISPAS (met logo van GBV)
is voortaan uw bewijs van lidmaatschap. Uitzondering hierop is de nachtvisvergunning van GBV. Dit is een aparte vergunning, uitgegeven door GBV, waarmee u uitsluitend op de Stokvijver  ’s nachts mag vissen. Jeugdleden tot 14 jaar zonder vispas ontvangen een  GRATIS jeugdvergunning van GBV.

Alle Roosendaalse wateren in de vispas

Alle wateren in Roosendaal, die voorheen vielen onder de RHA,  zijn inmiddels ingebracht  in de VISPAS. Dit geldt ook voor de wateren van GBV, met uitzondering van de Stokvijver. Hierdoor is
ook de RHA vergunning komen te vervallen. De nieuwe regels en voorwaarden kunt u terug vinden in de wijzigingenlijst van de Lijst van Viswateren van SN en in de app visplanner.

Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen voor het toezenden van uw vergunningen.

Visplanner rechtsgeldig

Let op: sinds 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst niet meer standaard meegeleverd!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten (dikke boekje) nog wel wilt ontvangen. U betaalt hiervoor dan
€ 5,00 extra (verzendkosten). U kunt dit boekje overigens ook gratis afhalen op ons verkooppunt
(Dierenspeciaalzaak Wagemakers) na overleg van een geldige vispas van GBV.

Uitsluitend nieuwe leden via het verkooppunt

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij:
Dierenspeciaalzaak Jan Wagemakers, Kalsdonksestraat 146, Roosendaal.
U ontvangt dan een tijdelijke vispas.  Na invulling en opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.

Was u in 2022 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkelier  dan betaalt u een onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).


Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw bezit hebben. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: Donald Lameir,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel. 0165 – 511173.
Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand.


Nachtvisvergunningen Stokvijver

Er worden voor 2023 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit besluit is onlangs  genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning bedragen € 13,-. Tevens is hierbij het gebruik van een overnachtingstent toegestaan. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen is 35. Huidige vergunninghouders hebben als eerste recht op een nieuwe vergunning.. Vergunningen die niet worden verlengd worden in eerste instantie verstrekt aan leden die op de wachtlijst staan. Hierna kan men zich weer in laten schrijven op de nieuwe wachtlijst.
Let op: bij verlies van uw nachtvisvergunning betaalt u € 25,- voor een vervangende vergunning.
Er wordt per 1 januari een nieuwe regeling ingesteld waarbij 6 werkdagen per jaar worden vastgelegd. Iedere nachtvisvergunninghouder wordt verplicht minstens 3 dagen hierbij aanwezig te
zijn voor uitvoering onderhoud. Blijft men in gebreke dan komt men het volgende jaar niet meer voor
een nachtvisvergunning in aanmerking en wordt u terug op de wachtlijst geplaatst.

Visdag kleine bootjes vanuit Yerseke op 13 mei

Het is de bedoeling dat GBV ook dit jaar weer gaat vissen met kleine bootjes op de Oosterschelde. Als datum is gepland  zaterdag  13 mei. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij  R. Voet (06-25334523),
K. Brouwers (0165-512564) of A. Voet (06-50536267). Er wordt gevist vanuit  Yerseke, vertrek om 8.00 uur. Opgeven uiterlijk 1 week vantevoren. Wees er tijdig bij want vol is vol.

Jeugd gaat weer vissen met de boot op de Oosterschelde op 3 juni

Op zaterdag 3 juni staat er voor de jeugd van GBV weer een boottocht gepland, deze keer met
de Zwerver vanuit de Bergse Diepsluis te Tholen. Er wordt gevist onder  begeleiding  van ervaren bootvissers. Ook ouders zijn eventueel welkom als begeleider. 
Het vertrek met de boot is om 8.00 uur, terugkomst rond 16.00 uur.
Liefhebbers  kunnen voor inlichtingen bellen met  R. Voet (06-25334523) of
A. Voet (06-50536267).

Visdag zoet  in Achtmaal

Ook dit jaar zal er weer een visdag worden gepland in een van de vijvers van Dre Lenaerts in Achtmaal. Deelname GRATIS voor leden van GBV. Visdag is gepland op zaterdag 29 april van 13.00 -17.00 uur.

Voor deze gelegenheid wordt deze keer visput 1 (zalmforel, karper, giebel etc.)  ingehuurd
voor een dagdeel van 4 uur. Ook de jeugd kan hier uiteraard gebruik van maken.
Inlichtingen/aanmelden bij R. Mathijssen, tel. 0165 – 552170,
of stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Let op: vol is vol (er zijn 25 plaatsen).

Visdag zoet karper-/steurvissen in vijver De Biesbosch te Werkendam

Ook aan onze karpervissers hebben we weer gedacht. Het is dan ook de bedoeling dat er
weer een visdag wordt gepland in de visput bij Werkendam. Als voorlopige datum is gepland
zaterdag 16 september. Hou onze facebook en website in de gaten. Zodra de definitieve datum bekend is hoort u dat via deze media. Deelname is ook hier GRATIS voor leden van GBV.
Inlichtingen en opgave tijdig bij Ruud Stoop 06-14042665. (Vol is vol).

Visdagen voor de jeugd

Het is de bedoeling dat we dit jaar een aantal woensdagmiddagen reserveren om de jeugd tot 14 jaar
een aantal uurtjes bezig te houden met o.a. vissen en spelletjes. Een aantal ,,gepensioneerden”,
hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. De juiste data en tijdstippen worden nog bekend gemaakt.

Zomerviskaravaan voor de jeugd

Het is ook weer de bedoeling om, net als vorig jaar, de zomervis karavaan van SN hier naartoe
te halen. De datum is vastgesteld op vrijdag 21 juli. Locatie Dijkwetering bij Koraaldijk.


Programma clubwedstrijden kantvissen ZOUT GBV 2023


28 januari

Vlissingen

   1e wedstrijd   11.00 - 15.00 uur (LW 13.07 uur)

 
 1 juli

Pernis

   2e wedstrijd   13.00 - 17.00 uur (HW 14.57 uur)


26 augustus

Pernis

   3e wedstrijd     9.30 - 13.30 uur (HW 11.29 uur)

16 september

Pernis

   4e wedstrijd   16.00 - 20.00 uur (HW 17.47 uur)


25 november


Waarde

   
   5e wedstrijd   11.00 - 15.00 uur (HW 13.05 uur)

 
2 december

De Banjaard

   6e wedstrijd     9.00 - 13.00 uur (LW 11.15 uur)


* de 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering

Inschrijven voor deze wedstrijden uiterlijk 1 dag voor elke wedstrijd via tel. nummer:
(ook voor inlichtingen) 06-50536267 (Adwin Voet) of 06-25334523 (Rene Voet)

 

Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN 2023

zaterdag 21 januari           

Theo / Westerschelde / Vlissingen    

zaterdag 17 juni                 

Desiree / Oosterschelde / Colijnsplaat 

zaterdag 30 september     

Desiree / Oosterschelde / Colijnsplaat

zondag 29 oktober           

Theo / Westerschelde / Vlissingen

zondag 12 november       

Theo / Westerschelde / Vlissingen

zondag 17 december       

Theo / Westerschelde / Vlissingen


Het vertrek is telkens om 8.00 uur vanuit de haven van Vlissingen (bij het station) /
Vluchthaven Colijnsplaat.

* De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering        

Inlichtingen en/of opgave voor deze wedstrijden: tel. 0165-512564 (Kees Brouwers)
of 0165-511173 (Donald Lameir).


Programma clubwedstrijden ZOET GBV 2023

15 april

Bovensas         

9.00-13.00 uur

22 april

Hoevense Beemden / Hoeven

8.00-12.00 uur

  6 mei

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

27 mei

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur

10 juni

Tolbergvijver

9.00-13.00 uur

24 juni

Blankershove / Oud Gastel

9.00-13.00 uur

12 augustus

Bovensas

9.00-13.00 uur

  9 september

Tolbergvijver

9.00-13.00 uur

30 september

Roosendaalse Vliet

9.00-13.00 uur


* De 6 beste wedstrijden tellen mee voor de eind klassering

Inschrijven aan de waterkant op de plaats waar de wedstrijd wordt gehouden om 7.45 uur.
Let op: wedstrijd in Hoevense Beemden inschrijven om 6.45 uur.
U dient om 7.45 uur (Hoeven 6.45 uur) op het inschrijfpunt aanwezig te zijn.
Te laat = geen deelname wedstrijd.

Inlichtingen/inschrijvingen over deze wedstrijden:   
J. Gillesen  06 - 11872483 of M. v. d. Palen 06 - 41633227.
(Men kan zich ook aanmelden bij J. Gillesen voor de app. groep).                                           

* U kunt u opgeven voor de wedstrijd-app groep (uw mobielnr. doorgeven),
  dan blijft u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen of mutaties.Programma koppel/karperwedstrijden GBV 2023


Dit in de Roosendaalse Vliet telkens van zaterdag 10.00 uur tot zondag 10.00 uur. Deelname alleen voor leden van GBV.

Weekend 20 mei / 21 mei

Roosendaalse Vliet

10.00 – 10.00 uur

Weekend 15 juli / 16 juli

Roosendaalse Vliet

10.00 – 10.00 uur

Weekend 2 sept. / 3 sept.

Roosendaalse Vliet

10.00 – 10.00 uur


Inlichtingenopgave bij J. Mathijssen (06-29147437) en M. Lambregts (06-21684042).
Inschrijven avond voor de wedstrijd tot 20.00 uur.


COMMISSIES GBV 2022

Redactiecommissie
                                        

René van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal                                        06 - 46535597
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie bootvissen

Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751JC Oud Gastel                                                 0165-512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Donald Lameir, Elzenpad 14, 4751JP Oud Gastel                                                      0165-511173
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie zout


René Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel                                                       06-25334523
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adwin Voet, Rolleweg 23, 4751 VA Oud Gastel                                                        06-50536267
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie zoet


John Gillesen, Lupineberg 9, 4708 LW Roosendaal                                                   06 - 11872483
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Michael van der Palen, e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                         06 - 4163322BESTUUR GBV 2023Voorzitter


Johan Mathijssen, Ger. Ter Borchstraat 4, 4703 NM Roosendaal                           06 - 29147437
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris

Rene Mathijssen, Wilhelminastraat 34, 4701 GX Roosendaal                                 0165 - 552170
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                        06 - 29935802

Penningmeester

Kees Brouwers, Beukenlaan 33, 4751 JC Oud Gastel                                                0165 - 512564
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                     06 - 10779816

1e commissaris

Rene Voet, Beukenlaan 56, 4751 JB Oud Gastel                                                       06 – 2533452
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e commissaris (tevens ledenadministratie)

Donald Lameir,  Elzenpad 14, 4751 JP Oud Gastel                                                    0165 – 511173
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3e commissaris (notulist)


Rene van Caulil, van Anrooylaan 1, 4702 HA Roosendaal                                        06 – 46535597
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4e commissaris (afd. karperzaken/visstandbeheer)

Mark Lambregts, Kade 15, 4715 AB Rucphen                                                            06 – 21684042
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5e commissaris (afd. jeugdzaken)

A. Voet, Rolleweg 23, 4751 VA Oud Gastel                                                               06 – 50536267
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.