Zaterdag 23 juli werd in cafe de Ram, te Roosendaal, de vrijwilligersdag gehouden.

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers van GBV die het afgelopen jaar meerdere hand- en spandiensten hebben verricht voor onze vereniging. Ook de partners worden hier voor uitgenodigd. Dit jaar nam de wedstrijdcommissie zoet, in de personen van Marco Gabriels en Rene Mathijssen, de organisatie op zich. Zij hadden de nodige oud hollandse spelletjes geregeld en na afloop hiervan een barbecue. De deelnemers genoten er zichtbaar van en zien alweer uit naar de volgende editie die georganiseerd gaat worden door de dames van de zoutcommissie..Onze voorzitter en secretaris showen de gloednieuwe vlag van GBV.
Onze secretaris doet zijn uiterste best voor team-zoet
.Onze voorzitter en ex-voorzitter laten het zich smaken.Hoetijzers gooien, een onderdeel van de spelmiddag. Moeilijker dan het lijkt.
Onze vissers kunnen ook bakken en braden. 


Aan tafel ......... met een gezellige barbecue.
De dames doen hun best om de toren niet te laten vallen.Het team zout won de spelletjesmiddag en ontving uit handen van mede-organisator Marco Gabriels
een leuke prijs.