PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND

Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis is gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280455. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 
1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
 2. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 
1.2 Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport)
 • handhaving

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis via telefoonnummer 0165 – 54 00 95 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2Hengelsportvereniging Roosendaal – Geduld Brengt Vis verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Roosendaal, mei 2018