Er werd gevist met de Zwerver vanuit de Bergse Diepsluis. Het weer was schitterend, de vangsten vielen, gezien de tijd van het seizoen, niet eens tegen. Richard van Beveren slaagde er zelfs in een gladde haai aan boord te krijgen van 88 cm. Winnaar wedstrijd werd Ger Voet (156 cm), gevolgd door Paul Goorden (143 cm) en R. de Maertelaere (128 cm).

Voor de hele uitslag + tussenstand zie hieronder.

Uitslag 1e wedstrijd met de Theo d.d. 13 februari   
 
  1. R. Voet 1138 cm
  2. D. Lameir 1037 cm
  3. G. Voet   905 cm
  4. T. van Mierlo   820 cm
  5. K. Boot   784 cm
  6. K. Brouwers   739 cm
  7. W. Slemmer   619 cm
  8. P. Goorden   544 cm
  9. G. Rampaart   537 cm
10. A. Hommel   488 cm
11. J. Mol   444 cm
12. R. de Maertelaere   399 cm
13. R. van Beveren   355 cm
14. A. Voet   273 cm
15. J. Mous   241 cm
16. G. Lambregts     84 cm
17. L. Sep     24 cmGrootste vis: gulletje van 30 cm, gevangen door Kees Boot


Uitslag 2e wedstrijd met de Desire d.d. 7 mei

  1. D. Lameir 418 cm
  2. R. Voet 346 cm
  3. K. Brouwers 314 cm
  4. K. Boot 252 cm
  5. P. Goorden 243 cm
  6. R. de Maertelaere 242 cm
  7. G. Lambregts 222 cm
  8. P. de Deugd 214 cm
  9. G. Voet 195 cm
10. J. Mous 130 cm
  A. Voet 130 cm
12. R. Bazen 117 cm
13. G. Rampaart 112 cm
14. J. Mol   97 cm
15. J. Mosch   68 cm
16. R. van Beveren   42 cm
17. W. Slemmer   41 cm
18. A. Gabriels   17 cm


Grootste vis: ruwe haai van 67 cm, gevangen door Rene Voet.


Uitslag 3e wedstrijd met de Zwerver 3 d.d. 22 mei

  1. D. Lameir 182 cm
  2 P. de Deugd 139 cm
  3. G. Rampaart 136 cm
  4. P. Goorden 135 cm
  5. R. Voet 133 cm
  6. A. Voet 131 cm
  7. T. van Mierlo 116 cm
  8. R. de Maertelaere   93 cm
  9. G. Voet   85 cm
10. J. Mosch   49 cm
11. W. Slemmer   47 cm
12. J. Mol   44 cm
13. R. van Beveren   42 cm
14. A. Hommel   22 cm
15. J. Mous   21 cm
16. K. Brouwers   17 cm
18. R. Bazen     0 cm
Grootste vis: zeebaars van 51 cm, gevangen door Piet de Deugd.

 Uitslag 4e wedstrijd met de Zwerver 3 d.d. 25 september

  1. G. Voet 156 cm
  2. P. Goorden 143 cm
  3. R. de Maertelaere 128 cm
  4. R. Voet 121 cm
  5. R. van Beveren 119 cm
  6. G. Rampaart 113 cm
  7. J. Mol   93 cm
  8. T. van Mierlo   74 cm
  9. A. Gabriels   65 cm
10. J. Mous   64 cm
11. A. Hommel   52 cm
12. A. Voet   51 cm
13. K. Brouwers   44 cm
14. K. Boot   42 cm
15. P. de Deugd   37 cm
16. D. Lameir   29 cm
18. W. Slemmer     0 cm
Grootste vis: een gladde haai van 88 cm, gevangen door Richard van Beveren.

* Bij bovenstaande tussenstand zijn de 2 beste uitslagen samengeteld.
  In de laatste kolom staat de beste reserve klassering.
  Uiteindelijk zijn de 4 beste uitslagen bepalend voor de eindstand.
REGLEMENT BOOTWEDSTRIJDEN GBV 2022.


1. De wedstrijden staan open voor alle leden van GBV vanaf 14 jaar. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per wedstrijd (bij elke wedstrijd te voldoen). Opstappers betalen € 22,- (geen deelname wedstrijd). Opstappers uitsluitend op uitnodiging van een van de deelnemers aan de bootcompetitie. Maximaal aantal deelnemers is 24 personen.

2. U wordt geacht bij inschrijving voor de bootcompetitie aan alle wedstrijden mee te doen. Bent u echter verhinderd voor een bepaalde wedstrijd dan dient u tijdig (week van te voren) doch uiterlijk de dinsdag voor de wedstrijd hiervan de bootcommissie in kennis te stellen. Meldt u zich niet tijdig af dan bent en blijft u alsnog het inschrijfgeld schuldig. Bij de eerstvolgende wedstrijd dient u dan dit achterstallige bedrag alsnog te voldoen. Doet u dit niet dan wordt u voor verdere deelname aan de competitie uitgesloten.

3. Van alle wedstrijden die gehouden worden tellen de 4 beste wedstrijden mee voor het eindklassement. De z.g. vrije wedstrijd (als deze wordt gehouden) telt mee voor het eindklassement indien een van de reguliere wedstrijden door omstandigheden komt te vervallen.

4. Er word 1 nummer geloot als beginplaats, voor de periodes 2 en 3 wordt er (het aantal deelnemers gedeeld door 3) plaatsen doorgeschoven, met de klok mee. Nummer 1 is altijd rechts voor op de boot. Elke wedstrijd wordt opgesplitst in 3 delen van maximaal 2 uur (exclusief eventueel verkassen van de boot). Over het verkassen van de boot beslist uitsluitend de bootcommissie in overleg met de schipper.

5. Er mag worden gevist met een werphengel (maximale lengte 3 meter), voorzien van een onderlijn met maximaal 3 haken. Het gebruik van een dobber (drijver) is niet toegestaan. Ook is het gebruik van gevlochten lijnen niet toegestaan, met uitzondering van de wedstrijden in de monding van de Westerschelde.

6. Gereedgemaakte reservehengel (voorzien van onderlijn) is niet toegestaan. Het voorhanden hebben van 1 extra (beaasde) onderlijn is wel toegestaan. Hiervan mogen andere vissers geen hinder ondervinden, dus niet los laten slingeren

7. Begin en einde der wedstrijd wordt duidelijk aangegeven. Direct de lijn uit het water halen, nog aangehaakte vis telt nog mee. Keuze van aas is vrij met uitzondering van zachte krab.

8. Er zal worden gevist op cm. Ondermaatse vis moet groter dan 10 cm zijn en dient gelijk na vangst te worden aangeboden ter meting aan de controleur. Na meting wordt deze genoteerd op de wedstrijdkaart en onmiddellijk teruggezet. Maatse vis kan na de wedstrijd ter meting worden aangeboden. Alle vangst = 1 punt per cm. Lijst maatse vis van SZN aanhouden. Ondermaatse beschadigde of dode vis zal niet worden genoteerd door de controleur. Paling komt NIET voor puntentelling in aanmerking en dient gelijk te worden teruggezet.

9. Het aanbieden van ondermaatse vis (met uitzondering van wijting en steenbolken) na de wedstrijd kan tot uitsluiting leiden.

10. Alleen vis, aan eigen uitrusting gevangen, in de bek gehaakt, telt mee. Vis die door 2 of meerdere deelnemers in de bek is aangehaakt, telt voor ieder der betrokkenen. Deze vis wordt apart gemeten. Opzettelijk hinderen van andere deelnemers kan uitsluiting tot gevolg hebben.

11. Deelnemers zonder vis worden als laatste van het totaal aantal deelnemers geklasseerd + 1 pnt.

12. Klassementsregeling: degene met de meeste aantal cm wordt 1e van het dagklassement etc. De punten van de behaalde klassering tellen voor het eindklassement. Gelijk eindigen in de dagklassering is mogelijk. 2 man derde, wordt de volgende 5e etc.

13. Eindklassement: er wordt 1 klassement bijgehouden n.l.: klassement op punten (behaalde plaats in uitslag). Hierbij zijn de 4 beste uitslagen bepalend. Voor de eindklassering worden de klasseringspunten van de 4 beste uitslagen bij elkaar opgeteld. Degene die hier het minste aantal klasseringspunten behaald wordt kampioen resp. 1e en 2e ridder. Bij gelijk eindigen is het totaal aantal cm van de 4 beste uitslagen samen bepalend voor de volgorde van eindklassering. Is dit ook gelijk dan beslist het lot.

14. Prijzenregeling: eremetaal voor de eerste 3 in het eindklassement.

15. De inschrijfgelden minus de kosten van de boot en een prijzengeld bijdrage van de club zal in zijn geheel worden besteed aan de prijzen voor de eindklassering. Aantal prijzen zijn 1 op de 3 ingeschreven wedstrijd vissers.

16. Hiervoor komt iedereen in aanmerking die aan minstens 4 van al de wedstrijden heeft meegedaan.

17. De bootcommissie heeft het recht bij slechte weersomstandigheden (altijd in overleg met de schipper) de wedstrijd af te gelasten. Bij twijfel kunt u bellen met de bootcommissie (tel. nr. zie contactpersonen).

18. Ook bij een afgegeven “Weercode ORANJE” wat de avond vooraf aan de wedstrijd dag wordt afgegeven zal een aflasting van de wedstrijd tot gevolg hebben. Hier wordt de schipper dan van in kennis gesteld en de ingeschreven wedstrijd vissers kunnen de bootcommissie bellen voor evt. informatie.

19. De bootcommissie heeft het recht om willekeurige deelnemers te controleren op het bezit van zaken die in strijd zijn met de reglementen. Ook dient u op verzoek uw lidmaatschapskaart van GBV te tonen.

20. In punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de bootcommissie. Komt men niet tot overeenstemming, dan beslist het bestuur van GBV in laatste instantie.

21. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het niet naleven van dit reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben.

22. De bootprijzen (zowel geld als eremetaal) zullen worden uitgereikt na de laatst gehouden wedstrijd op een nader te bepalen tijd en plaats

23. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald door de deelnemer (of een schriftelijke machtiging bij verhindering). Prijzen (zowel geld als eremetaal) die niet op deze wijze worden afgehaald vervallen aan de vereniging.

Bootcommissie: Kees Brouwers, tel. 0165-512564 / Donald Lameir, tel. 0165-511173 06-10779816 06-48269573